Beton architektoniczny

Beton jest jednym z najpopularniejszych materiałów w budownictwie. Powstaje on wskutek wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej, składającej się ze spoiwa, kruszywa, wody i ewentualnie dodatków. Dodatki te nadają betonowi określone właściwości, np. mrozoodporność czy wodoszczelność.