Dewastacja nieruchomości

Dewastacja nieruchomości zawsze rodzi problemy – wiąże się nie tylko z koniecznością przywrócenia stanu pierwotnego, ale oznacza przede wszystkim koszty. Czy można się zabezpieczyć przed dewastacją?

Można wyróżnić dwie grupy zagrożeń dotyczących nieruchomości. Pierwsza z nich to zagrożenia naturalne, czyli m.in. powodzie, tornada i silne wiatry oraz pozostałe zagrożenia wynikające z warunków atmosferycznych. Druga grupę stanowi umyślne działanie człowieka, czyli dewastacje. Co roku w naszym kraju kilkadziesiąt tysięcy nieruchomości ulega dewastacjom. Do dewastacji, czyli zniszczenia mienia dochodzi najczęściej podczas kradzieży, kiedy to zostają wybite szyby, wyważone drzwi, czy też zniszczone zamki. Do dewastacji może dochodzić również w formie aktów wandalizmu bez chęci włamania (np. gdy na ścianach zewnętrznych zostanie namalowane graffiti). Takie akty wandalizmu oznaczają dla właściciela nieruchomości zazwyczaj jedno – dodatkowe koszty.

Ubezpieczenie od dewastacji

Dewastacji ulegają mury, elementy stałe, elementy ruchome czy budowle. Aby zabezpieczyć się przed jej skutkami, ubezpieczyciele polecają wykup polisy ubezpieczeniowej obejmującej akty wandalizmu. Nie tylko podstawowy pakiet ubezpieczeń, ale również dodatkowy. Standardowy pakiet ubezpieczeń obejmuje bowiem tylko zdarzenia losowe. Jeżeli dojdzie do celowego zniszczenia, standardowa polisa ubezpieczeniowa tego nie obejmie. Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa obejmująca dewastację nieruchomości może zostać podzielona na kilka grup:

  • ubezpieczenia elementów stałych, czyli podłóg, drzwi, parkietów, instalacji elektrycznych, okien pieców grzewczych, armatury łazienkowej;
  • ubezpieczenia elementów ruchomych, czyli meble, sprzęt AGD/RTV, odzież, biżuteria, a nawet zwierzęta domowe;
  • ubezpieczenia murów, czyli ściany, dach, fundamenty,
  • ubezpieczenia budowli, czyli ogrodzenie posesji wraz z bramą, oczko wodne, basen ogrodowy, szopa, nagrobek cmentarny, itd.

Jeżeli dojdzie do aktów wandalizmu wobec nieruchomości, właściciel musi jak najszybciej podjąć kroki formalne. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z organami ścigania, w drugiej z firmą ubezpieczeniową. Podczas podpisywania umowy należy dokładnie zapoznać się z informacją odnośnie czasu na zgłoszenie szkody, ponieważ niektóre ubezpieczalnie narzucają z góry krótkie limity. Po zgłoszeniu tego faktu zostanie umówiona wizyta z rzeczoznawcą, który przyjedzie ocenić szkody. Podczas wizyty rzeczoznawcy warto mieć przy sobie protokół sporządzony przy zgłoszeniu na policję. Będzie to dla firmy ubezpieczeniowej podstawowy dowód tego, że doszło do aktu wandalizmu i właściciel nieruchomości ma prawo do wypłaty świadczenia. Każda firma ma wyznaczony okres na rozpatrzenie danego wniosku. Jeżeli pojawią się jakieś niejasności, to ubezpieczyciel ma prawo wydłużyć czas na wydanie decyzji do momentu, aż wszystkie odpowiedzi na pytania zostaną udzielone. Potem pozostaje już tylko oczekiwanie na otrzymanie decyzji w formie listownej i telefonicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.