Koniec z pseudobudynkami jednorodzinnymi

Rawf8/bigstockphoto.com

Do niedawana bardzo częstą praktyką stosowaną przez deweloperów było stawianie na działkach przeznaczonych pod budowę jednorodzinną budynków formalnie jednorodzinnych, ale w praktyce pełniących funkcję domów wielorodzinnych. Działanie takie wykorzystuje lukę prawną, dzięki której budynków oddanych do użytku nikt już nie badał pod kątem ich prawidłowego wykorzystania.

Deweloperzy mogli w związku z tym bezkarnie wydzielać w budynku jednorodzinnym osobne mieszkania, o czym nikt się nie dowiadywał. Teraz jednak to się zmieni. Walkę z tak zwanymi „miniblokami” podjął Senat.

Czym jest dom jednorodzinny?

Według definicji prawnej dom jednorodzinny to budynek wolnostojący lub znajdujący się w zabudowie bliźniaczej albo szeregowej, który stanowi samodzielną całość i służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek taki zgodnie z przepisami może mieścić najwyżej dwa lokale mieszkalne, lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy (nie zajmujący więcej niż 30% całkowitej powierzchni budynku).

W związku z wymienioną wyżej luką prawną deweloperzy mogli bez przeszkód umieszczać w tego typu domach więcej lokali mieszkalnych, pomnażając przez to swój zysk w sytuacjach, kiedy plany dopuszczały jedynie zabudowę jednorodzinną.

Przekształcenie domu w miniblok jest o wiele tańsze niż wybudowanie pełnoprawnego budynku wielorodzinnego; pozwala na obejście rygorystycznych przepisów przeciwpożarowych oraz kosztownych inwestycji w infrastrukturę drogową. Z tych powodów wielu deweloperów stosowało takie praktyki, a część z nich nie miała pojęcia, że jest to nielegalne. Byli zapewniani przez architektów, że wszystko jest w porządku. Skutki prawne takiej działalności dotykały niestety nabywców lokali, na których spoczywała odpowiedzialność za doprowadzenie ich do zgodności z prawem, co oczywiście zazwyczaj nie było możliwe.

Nowe zasady

W myśl przyjętej 27 czerwca przez Senat ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ustanowienie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego będzie możliwe jedynie w zgodzie z ustaleniami planu miejscowego oraz pozwolenia na budowę. Pojawi się również zakaz sądowego znoszenia współwłasności poprzez ustanowienie odrębnych własności lokali w sytuacjach, w których byłoby to sprzeczne na przykład z decyzją o warunkach zabudowy lub planem miejscowym. W sytuacji ustanowienia odrębnej własności lokalu bez zaświadczenia o jego samodzielności, powództwo o stwierdzenie jego nieważności będzie mógł wnieść wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta.

Przyjęte przepisy skutecznie uniemożliwią stawianie minibloków na gruntach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.