Na czym polega ulga termomodernizacyjna

Coin Hand holding house icon in nature as symbol of mortgageDream house on nature background isolated on white background

Ulga termomodernizacyjna to relatywnie nowy sposób za zapłatę niższego podatku, bo pojawił się dopiero w nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2018 roku. Czym jest ulga modernizacyjna i kto może z niej skorzystać? Podpowiadamy!

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to jedna z ulg podatkowych, za pomocą której można sobie obniżyć roczny podatek do zapłaty. Ulga obejmuje wydatki wydane na termomodernizację domów jednorodzinnych. Termomodernizacja polega na takim wyremontowaniu budynku, aby wydatki na utrzymanie w nim optymalnej temperatury były niższe. Zgodnie z Ustawą wydatki termomodernizacyjne mogą obejmować.:

  • ulepszenie, które powoduje mniejsze wydatki energię na ogrzewanie pomieszczeń i wody,
  • ulepszenie, które wpływa na mniejsze zużycie energii w domu,
  • wykonanie przyłącza do scentralizowania źródła ciepła,
  • całkowita lub częściowa wymiana źródeł energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

W praktyce są to głównie: zamontowanie paneli fotowoltaicznych, montaż pompy ciepła, wymiana drzwi lub okien, zakup kotła gazowego, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej, wymiana zbiornika na gaz lub olej, wykonanie analizy termograficznej budynku.

Ulga powstała po to, aby zmotywować podatników do modernizacji instalacji cieplnej w ich domach i rezygnacji z zanieczyszczających środowisko pieców węglowych.

Ulga termomodernizacyjna – kiedy można z niej skorzystać?

Podatnik może skorzystać z ulgi modernizacyjnej przez kolejne trzy lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym pierwszy taki koszt został poniesiony. Od podatku można sobie odliczyć wszystkie materiały, urządzenia czy usługi, które miały związek z termomodernizacją budynku.

Maksymalnie można odliczyć sobie sumę 53 tys. zł, a poniesione wydatki trzeba udokumentować fakturami. W związku z tym odpadają więc wszystkie usługi, które są świadczone „na czarno”.

Ważne jest, że w przypadku małżonków ten limit się podwaja i maksymalnie można odliczyć aż 106 tys. zł. Jeśli dana osoba ma kilka nieruchomości, to wciąż do jej dyspozycji pozostają tylko 53 tys. zł. Wynika to z tego, że ulga jest przynależna podatnikowi, a nie nieruchomości.

Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków, kiedy wydatków na termomodernizację odliczyć nie można. Nie jest to możliwe, jeśli inwestycja:

  • została sfinansowana lub dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy celowych,
  • zwrócona podatnikowi w innej formie,
  • ujęta w kosztach przedsiębiorstwa (dotyczy to osób, które rozliczają się podatkiem liniowym lub skalą podatkową),
  • odliczona od przychodu (dotyczy ryczałtowców),
  • uwzględniona w ramach innej ulgi podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.