Reklamy na elewacji budynku należącego do wspólnoty

Andriy Blokhin/bigstockphoto.com

Reklamy znajdujące się na budynkach wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie stanowią powód do walki między sąsiadami, czy też pretensje do wspólnoty o wydanie zgody na ich umieszczanie. Jedni mieszkańcy są za, inni sprzeciwiają się im. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że stanowią one pewne źródło dochodów dla wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnota mieszkaniowa ma prawo podejmować uchwały udostępnienia części wspólnej budynku oraz do pobierania opłat za umieszczenie reklam na elewacji budynku. Dobrowolne zrzeczenie się wspólnoty pożytków z tego tytułu byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowego zarządu nieruchomości wspólną. Warto jednak podkreślić, że już umieszczenie reklamy na oknach lokalu przez jego właściciela nie wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej ani nie stanowi podstawy do naliczania jakichkolwiek opłat.

Elewacje, ściany budynku, klatki schodowe to części wspólne danego budynku. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej posiada udział w nieruchomości wspólnej. Ma prawo do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem danej części, chyba że część ta zostaje wynajęta innemu podmiotowi.

Należy pamiętać, że wykorzystywanie elewacji budynku na instalowanie reklam nie jest wykorzystywaniem powierzchni zgodnie z jej przeznaczeniem. Podstawowym przeznaczeniem elewacji jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa, oddzielenie budynku od innych nieruchomości oraz zapewnienie ochrony, zapobieganie hałasom, ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych czy przedostawania się nieprzyjemnych zapachów.  Jeżeli na takim elemencie budynku ma zostać umieszczona reklama, powoduje to zmianę przeznaczenia tych części wspólnych, co pociąga za sobą konkretne skutki prawne.

Właściciele lokali każdorazowo muszą wyrazić zgodę na umieszczenie reklamy na elewacji budynku i dopiero wtedy zarząd wspólnoty może zawrzeć umowę najmu. Umieszczenie reklamy powoduje wówczas trwałe lub czasowe przeznaczenie zajętej części na potrzeby najemcy, który zamieścił reklamę, przez co uniemożliwia korzystanie z niej przez współwłaścicieli. Nie ma znaczenia, czy najemcą będzie tu członek wspólnoty prowadzący działalność w budynku, czy zupełnie obcy podmiot.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.