UODO: zakaz publikowania numerów ksiąg wieczystych

fot. hobbitfoot/bigstockphoto.com

Numer ksiąg wieczysty nie będą już dostępne na portalu internetowym GEOPORTAL2. Taka decyzja została podjęta przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zgłosił konieczność wprowadzenia zmian do Głównego Geodety Kraju. Obecne przepisy, w opinii UODO, naruszają przepisy o ochronie danych oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego.

Wyniki kontroli, jaką wszczęto w marcu, wydano 6 kwietnia 2020 roku. Dochodzenie dotyczyło dwóch aspektów. Pierwszy, naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz udostępniania bez podstawy prawnej przez portal GEOPORTAL2. Drugi, brak współpracy Głównego Geodety Kraju z Prezesem UODO w ramach prowadzonych obowiązków administracyjnych. W księdze wieczystej znajdują się takie dane jak: imię i nazwisko, PESEL, informacje o zobowiązaniach finansowych, tytuł własności nieruchomości. Takie dane zaliczane są do danych wrażliwych, dlatego dostęp do nich musi być ograniczony dla osób postronnych. Mając numer księgi wieczystej każdy mógł sprawdzić dane właściciela nieruchomości i wykorzystać je do własnych celów. W zawiązku z tym dostęp do bazy ksiąg wieczystych nie może być powszechnie dostępny.

W opinii prezesa UODO numery ksiąg wieczystych to dane osobowe, dlatego został nałożony czasowy zakaz ich publikacji na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl).  Ponadto w opublikowanym komunikacie UODO, wskazano że Urząd Głównego Geodety Kraju odmówił zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych, co uniemożliwiło  dokonanie oceny przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Z tego powodu zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście. Takie przestępstwo podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Warto dodać, że już Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wielokrotnie zgłaszał do właściwych organów wnioski o zmianę przepisów dotyczących udostępniania numerów ksiąg wieczystych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.