Abolicja dla starych samowoli budowlanych

Wlademarus/bigstockphoto.com

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września, uprościła proces
legalizacji samowoli budowlanych. Zmiana obejmuje jednak tylko obiekty wybudowane co najmniej 20 lat temu.

Uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanej

Za samowolę budowlaną uznaje się obiekt, na którego powstanie nie zostało wydane pozwolenie lub który nie został zgłoszony do właściwego urzędu. Uzyskanie zgody na budowę konieczne jest również w przypadku rozbudowy istniejącego budynku. W przypadku braku pozwolenia, rozbudowany obiekt również uznać można za samowolę budowlaną.

Dotychczas legalizacja takich budowli była kosztownym i długotrwałym przedsięwzięciem, szczególnie w przypadku budynków, które powstały po 1995 roku i podlegają ustawie o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku.
Co więcej, procedura legalizacji obiektu nie zawsze kończyła się korzystnie dla inwestora. W wielu przypadkach nadzór budowlany decydował o rozbiórce budynku. Konieczne było również uiszczenie opłaty legalizacyjnej.

Z tych powodów wiele budowli z lat 70. i 80 nadal funkcjonuje jako samowola budowlana. Sytuacje tę ma zmienić nowelizacja prawa budowlanego, która upraszcza procedurę legalizacji takich obiektów. Celem zmian jest włączenie samowoli budowlanych do systemu kontroli bezpieczeństwa.

Zniesienie opłat legalizacyjnych

Procedura legalizacji samowoli budowlanej rozpoczyna się po zgłoszeniu budynku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W trakcie postępowania konieczne może być dostarczenie ekspertyzy technicznej, określającej, czy budynek jest bezpieczny do użytkowania, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Nie jest natomiast konieczne przedstawienie planu zagospodarowania przestrzennego. Zniesiona została również opłata legalizacyjna.

Na podstawie zawartych w dokumentach informacji powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzje o legalizacji obiektu lub jego rozbiórce. Właściciel ma prawo wniesienia zażalenia.

Jakie budynki nie mogą zostać objęte abolicją?

Z możliwości skorzystania z uproszczonej procedury legalizacji wyłączone są obiekty, które objęte zostały nakazem rozbiórki przed wejściem w życie nowelizacji. W przypadku nadal toczących się postępowań legalizacyjnych możliwe jest zastosowanie nowej procedury.

Na abolicje nie mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych postawionych na terenie ogrodów działkowych, a także obiektów, które zostały wybudowane bez pozwolenia w ciągu ostatnich 20 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.