Bezpieczny dom

Scott/bigstockphoto.com

Dom jest oazą spokoju, miejscem, do którego dostęp mogą mieć wyłącznie zaproszone przez nas osoby. Jak go przygotować, aby był w pełni bezpieczny?


Najważniejszą kwestią są regularne, niezbędne przeglądy techniczne. Mowa tu o przeglądzie instalacji:

  • wodno-kanalizacyjnej,
  • ciepłowniczej i wentylacyjnej,
  • elektrycznej,
  • gazowej.

Obowiązek przeprowadzania przeglądów wynika wprost z przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z nim właściciele domów jednorodzinnych muszą co najmniej raz w roku zorganizować i przeprowadzić kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych. Przynajmniej raz na pięć lat mają natomiast obowiązek sprawdzić stan techniczny budynku, a w razie potrzeby przeprowadzić niezbędne remonty. Przegląd taki powinien obejmować sprawdzenie stabilności konstrukcji budynku, sprawdzenie czy na ścianach nie ma pęknięć i zwilgoceń, a także przegląd dachu.

Również w odstępie pięcioletnim należy badać stan techniczny piorunochronu i instalacji elektrycznej. Co dwa lata natomiast należy sprawdzać kotły. Dodatkowe przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji należy ponadto sprawdzać każdorazowo, po wystąpieniu silnych zjawisk atmosferycznych, trzęsień ziemi, pożarów, powodzi, oraz innych zjawisk, które mogą wpłynąć na kondycję budynku lub jego poszczególnych elementów. Co najmniej raz w roku należy również sprawdzić stan urządzeń przeciwpożarowych, systemu oddymiania, a także czujników dymu i ognia. Każdy dom powinien być wyposażony w gaśnicę, której przeglądu i serwisu należy dokonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Innym niezbędnym elementem bezpiecznego domu są systemy alarmowe. Już sama obecność kamer może działać na potencjalnego złodzieja odstraszająco. Do rozwiązań takich, poza kamerami, należy alarm z czujnikiem ruchu, czy zaawansowany system wideomonitoringu połączony z wideo obchodem.

Niezwykle ważne jest również odpowiednie oświetlenie posesji. Należy wyeliminować wszystkie czarne punkty na działce, przez które złodziej mógłby niepostrzeżenie przemknąć. Dobrym rozwiązaniem może być oświetlenie z czujnikiem ruchu. Warto korzystać także z właściwego oświetlenia pomieszczeń, nawet podczas nieobecności domowników. W najprostszym wariancie należy po prostu pozostawić włączonych kilka źródeł światła na czas wyjazdu. Jednak można rozważyć zakup inteligentnych systemów – rozwiązań, które imitują obecność mieszkańców w domu, poprzez zapalanie światła w różnych miejscach w określonych odstępach czasu. Dzięki temu złodziej myśli, że w domu cały czas ktoś jest.

Podstawą bezpieczeństwa są oczywiście solidne, atestowane drzwi i okna, brama garażowa, oraz brama wjazdowa i furtka na posesję.

Jednak nie jesteśmy narażeni wyłącznie na zagrożenia zewnętrzne. Niebezpieczeństwo może czaić się również w środku. Aby je zminimalizować, należy dokonywać regularnego przeglądu urządzeń domowych, kupować tylko te sprawdzonych firm, posiadające odpowiednie certyfikaty. Dotyczy to zarówno urządzeń AGD i RTV, jak również innych elementów wnętrza, np. wkładu kominkowego.

W domu powinna znajdować się łatwo dostępna, w pełni wyposażona apteczka, na której warto zapisać telefony alarmowe, które w sytuacji stresowej mogą wypaść z głowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.