Czym jest podatek katastralny?

Obecny w krajach Unii Europejski podatek katastralny zastąpić może obecny w Polsce podatek od nieruchomości. Taka zmiana znacznie wpłynęłaby na opłaty za mieszkanie, które muszą ponosić właściciele mieszkań. Wzrost cen nie ominąłby także najemców.

Czym różni się podatek katastralny od podatku od nieruchomości?

Podatek katastralny to opłata, której wysokość uzależniona jest od wartości nieruchomości. W przypadku podatku od nieruchomości, formy opodatkowania funkcjonującej obecnej w polskim prawie, opłata pobierana jest od powierzchni gruntu, na którym znajduje się nieruchomość, a jej wysokość ustalana jest przez samorządy.

Wysokość katastru również zależna byłaby od gminy. W tym przypadku na stawkę podatku wpływa jednak nie wielkość lokalu, ale wartość mieszkania, a zatem kilka czynników, w tym lokalizacja, wykończenie, stan techniczny i prawny. Podatek w Polsce wynieść może 1 procent wartości nieruchomości. W praktyce opłata za mieszkanie mogłaby wzrosnąć nawet kilka razy w porównaniu do stanu obecnego.

Podatek katastralny – kolejne obciążenie podatnika czy dobry sposób na dofinansowanie samorządów?

Podatek katastralny budzi kontrowersje ze względu na znaczny wzrost opłat za mieszkanie. Ten problem dotyczyć może szczególnie mieszkańców nieruchomości na atrakcyjnych gruntach, położonych w centrach miast. Tym bardziej że istotnym kryterium przy ustalaniu wysokości podatku byłaby właśnie wartość gruntu.

Jednocześnie podatek od wartości mógłby również prowadzić do rezygnacji z modernizacji nieruchomości, w obawie przed podniesieniem jej wartości, a tym samym podatku za mieszkanie.
Opłata od posiadanej nieruchomości wpłynie również na ceny transakcyjne nieruchomości oraz koszty najmu.

Podatek katastralny szczególnie kłopotliwy może być dla właścicieli mieszkań w gorszej sytuacji finansowej, w tym bezrobotnych, emerytów i rencistów, a także dla najemców, np. studentów.

Jednocześnie kataster może wpłynąć korzystnie na realizowane przez gminy inwestycje. Opłata trafiać ma do budżetu samorządów, z którego finansowane jest m.in. lokalna infrastruktura czy szkolnictwo, służące wszystkim mieszkańcom.

Nie można zapomnieć jednak, że kosztowne jest samo wprowadzenie świadczenia. Podatek katastralny wymaga stworzenia rejestru wszystkich nieruchomości co, podobnie jak obsługa katastru, finansowane będzie z budżetu państwa, czyli wpłat podatników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.