Dzierżawa działki ROD

Działka ROD, czyli ogródek działkowy w centrum miasta. Kiedyś działki przydzielały zakłady pracy, a dzisiaj to ogólnopolskie stowarzyszenie – Polski Związek Działkowców (PZD). W 2013 roku pojawiła się nowa ustawa, która dokładnie określa ich rolę. Czym jest „RODOS” i w jaki sposób można z niego korzystać?


„RODOS” to określenie, które powstało z połączenie skrótu ROD – Rodzinne Ogródki Działkowe i nazwy greckiej wyspy. Nie bez powodu, bo latem na ogródku działkowym wiele osób spędza swój urlop. To doskonałe miejsce na odpoczynek w otoczeniu zieleni, uprawę własnych warzyw i owoców, kąpiel w basenie czy weekendowe grillowanie. Większość działek ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę i wyposażonych jest w sieć energetyczną, wodociągową, oświetlenie, ogrodzenia i bramy. To dlatego w ogrodach znajdziemy domki i altanki, które pozwalają nie tylko na odwiedziny dzienne, ale także komfortowe nocowanie.

 

Ustawa o ROD

Zgodnie z ustawą o ROD głównym celem ogródków jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych działkowej społeczności. Ponadto RODOS to możliwość upraw i podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Ogródki pełnią funkcję przyrodniczą, socjalną, edukacyjną i prozdrowotną. Ponadto zapisy ustawy zapewniają działkowcom niezbędne warunki do właściwego użytkowania działek. Ogrody działkowym mają status urządzeń użyteczności publicznej, co oznacza, że stanowią one element lokalnej infrastruktury.

Jak zostać dzierżawcą ROD?

W Polsce ok. 10% społeczeństwa korzysta z rodzinnych ogrodów działkowych. Prawo do działki uzyskuje się na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Zawiera się ją w formie pisemnej z Polskim Związkiem Działkowców (PZD). Co ważne, małżeństwo nie może mieć prawa do więcej niż jednej działki na terenie Polski. Umowa oznacza, że PZD oddaje ogród działkowcowi w użytkowanie na czas nieoznaczony i pobiera z tego tytułu opłaty ogrodowe. Dzierżawiący zobowiązuje się do korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegając tym samym regulaminu całego ROD. Działkowiec może zagospodarować i wyposażyć teren w dowolne  obiekty, o ile nie zakazuje tego regulamin. Dzierżawa nie przenosi na działkowicza prawa do własności gruntu, a jedynie udostępnia go do użytkowania i pobierania pożytków w postaci upraw, relaksu, itp.

Z jakimi opłatami wiążę się dzierżawa działki ROD?

Nie każdy działkowiec musi stać się członkiem PZD, ale jeśli tak się stanie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty wpisowego. Jego wysokość określa  uchwała z dnia 26 listopada 2008 r. Krajowej Rady PZD i jest to od 150 do 500 zł w zależności od wielkości miasta, statusem ROD, stanem zagospodarowania czy liczbą wolnych działek. Dodatkowo jako członek PZD działkowiec zobowiązany jest do opłacania składki  członkowskiej oraz opłat ogrodowych. Składka członkowska na rok 2020 ustalona uchwałą Rady Krajowej PZD to 6 zł, a  opłaty ogrodowe wynoszą 0,09 gr za m² działki w skali roku. Działkowiec niebędący członkiem PZD jest zobowiązany do uiszczenia tylko opłat ogrodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.