Fundamenty – rodzaje

Fundamenty

bildlove/bigstockphoto.com

Fundamenty to najważniejsza część budynku. To od ich jakości i rodzaju zależy stabilność całego budynku. Głównym zadaniem fundamentów jest zebranie obciążeń z budynku i przeniesienie ich na warstwy nośne podłoża. Aby dobrać odpowiedni rodzaj fundamentów, należy uważnie przypatrzeć się warunkom gruntowym oraz sposobom posadowienia sąsiednich budynków, gdyż jest to najlepszą wskazówką, jakie rozwiązanie może sprawdzić się najlepiej na danym terenie.

Fundamenty pośrednie

Zwykle osiągają znaczne głębokości posadowienia ze względu na niżej znajdujące się warstwy nośne. Fundamenty pośrednie stosuje się także często przy budynkach wysokich i bardzo często przy wysokościowych, a także podczas konieczności wykonywania głębokich wykopów, np. pod wielopoziomowe garaże podziemne. Pozwala to na lepsze osadzenie ich w gruncie.

Fundamenty pośrednie również można podzielić na kilka rodzajów. Najlepiej znane są pale, te mogą być wbijane, wwiercane lub wciskane. Dla pala charakterystyczna jest jego wysokość i średnica. Mogą być wykonane z żelbetu lub betonu. Oprócz pali stosowane są czasem kesony lub studnie. Te ostatnie są to zwykle gotowe elementy prefabrykowane w kształcie otwartych prostopadłościanów lub kręgów, które zagłębiane są w gruncie aż do poziomu warstwy nośnej przez wybieranie ziemi z ich wnętrza. Następnie wylewane są stopy studni, a reszta objętości zasypywana jest gruzem lub wylewana betonem. Spotykane są także studnie murowane.

Fundamenty bezpośrednie

Dotyczą one głównie mniejszych kubatur budowanych na lepszych gruntach, bez zbyt dużego zagłębiania. Fundamenty bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jedno- lub wielorodzinnej.

Najpopularniejszym rodzajem fundamentu są ławy fundamentowe. Ich przekrój pionowy zależny jest od wielkości obciążeń koniecznych do przeniesienia. Zwykle są w kształcie prostokąta, symetrycznie szersze od ściany nośnej, pod którą się znajdują, chyba że jest to budownictwo szkieletowe. Wtedy mogą mieć taką samą grubość jak ściana. Najczęściej spotykane są ławy betonowe. Ławy betonowe mogą występować także w formie schodkowej. Taki rodzaj stosuje się, gdy budynek ma być częściowo podpiwniczony, lub gdy nowy budynek ma inną głębokość posadowienia od już istniejącego, z którym się styka.

Odmianą ławy fundamentowej jest stopa fundamentowa. Podczas gdy ławy wykonuje się pod ścianami nośnymi i mają one równomiernie rozkładać obciążenia na gruncie, stopy projektowane są pod kolumnami lub słupami i przyjmują obciążenia punktowe. Dlatego też często mają dosyć znaczne przekroje poziome. Środek stopy fundamentowej powinien być zlokalizowany centralnie względem słupa.

Gdy grunt jest słabszy, ale nie ma jeszcze kwalifikacji do zastosowania pali, można wylać płytę fundamentową, która pozwoli na rozłożenie obciążeń na znacznie większej powierzchni.

Wszelkie remonty oraz przeróbki fundamentów są niezwykle kosztowne i pracochłonne, dlatego najlepiej od razu wybrać odpowiedni rodzaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.