Lokale bez łazienek w Polsce

Łazienka w domu czy mieszkaniu dla wielu osób wydaje się być już oczywistym cywilizowanym standardem, a w polskich miastach trudno raczej znaleźć lokale bez toalet. Jak się okazuje, ta sytuacja nie wygląda tak dobrze w całym kraju i wciąż istnieją powiaty, gdzie prawie połowa Polaków nie ma łazienki.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w polskich miastach średnio tylko jedno z dwudziestu mieszkań jest pozbawione łazienki. Niestety na wsiach ta sytuacja wciąż przedstawia się gorzej. Dodatkowo dostęp do instalacji sanitarnych zależy też od lokalizacji terenu na mapie Polski. Nawet w tych miejscach, gdzie łazienka stanowi wyposażenie prawie każdego wiejskiego domu, większym problemem bywa dostęp do kanalizacji.

Warto jednak wspomnieć, że w ostatnich dekadach Polska dokonała ogromnego postępu pod względem wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne. Świadczą o tym historyczne dane GUS-u.  W latach 50. ub. wieku w polskich miastach niespełna 15% mieszkań posiadało łazienkę. Pod koniec PRL-u było to już 80%. Gorzej sytuacja przedstawiała się w wiejskich domach, gdzie tylko połowa była wyposażona w toaletę.

Obecnie Polska wciąż nadrabia cywilizacyjne zapóźnienie. Odsetek lokali i domów z łazienką wynosił w 2003 r. 91,8% w miastach i 74,5% na wsi. W 2017 r. było to już odpowiednio 95,6% i 82,8%

Oznacza to, że polska wieś dość szybko nadrabia sanitarny dystans do miasta, ale na przekroczenie wyniku 90% będzie trzeba jeszcze poczekać.

To co najbardziej może zaskakiwać, to to, że w Polsce wciąż istnieją powiaty, na terenie których około 40% – 45% mieszkań nie jest wyposażonych w łazienkę. Z danych GUS w 2017 r. wynika, że najgorzej prezentuje się powiat bielski z woj. podlaskiego (tylko 55% mieszkań z łazienką), pow. sokólski (59%), pow. siemiatycki (61%), pow. hajnowski (61%), pow. krasnostawski (62%), pow. konecki (62%), pow. szydłowiecki (62%), pow. sokołowski (63%), pow. chełmski (65%) oraz pow. lipski (65%). Najgorzej wypadają dwa województwa położone we wschodniej części naszego kraju – podlaskie i lubelskie. Najlepiej za to  województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie i opolskie.

Obecnie najważniejszym zadaniem jest wyrównanie wciąż istniejących różnic między miastem i wsią w zakresie dostępu do urządzeń sanitarnych oraz wschodem a zachodem Polski. Szansą na poprawę sytuacji są unijne środki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.