Plan zagospodarowania przestrzennego – jakie ma znaczenie?

Trendy w projektowaniu osiedli

Plan zagospodarowania przestrzennego, czyli potocznie plan miejscowy to akt prawa miejscowego, który sporządzany jest na podstawie uchwały rady gminy. Określa on przeznaczenie, warunki zagospodarowania oraz zabudowy danego terenu i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej, czyli uchwały i graficznej, czyli załącznika do tej uchwały. Stanowi on podstawę planowania przestrzennego w danej gminie i nie może on wykraczać poza jej granice. Organami sporządzającymi plan miejscowy są: burmistrz, wójt lub prezydent miasta. Uchwalany jest zaś przez radę gminy (radę miasta) oraz ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Głównym celem sporządzenia takiego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów gminnych oraz określenie sposobów ich zagospodarowania, a także zabudowy. Dlatego też tak ważny jest on dla dewelopera i jego potencjalnej nieruchomości. Znając plan zagospodarowania przestrzennego, deweloper może myśleć nad tym jak najlepiej wykorzystać zarezerwowaną mu przez radę gminy przestrzeń. Albowiem to właśnie gmina decyduje m.in. o tym, ile miejsc postojowych powstanie na nowym osiedlu (określa minimalnej liczby miejsc parkingowych na dany lokal niezależnie od jego powierzchni). Stąd coraz częstszy wybór deweloperów co do parkingów podziemnych. W miejsce kosztownych wielopoziomowych parkingów w podziemiach budynku niektórzy inwestorzy montują platformy parkingowe, umożliwiające parkowanie jednego samochodu nad drugim. Znacznie tańsze jest zbudowanie jednego poziomu garaży, a następnie uzbrojenie go w przynajmniej dwupoziomowe miejsca parkingowe. Deweloperom, którzy budują nowe mieszkania zależy również na tym, żeby zbudować jak najbardziej kompaktowe lokale oraz aby zbudować ich jak najwięcej.

Dla klientów nowych inwestycji mieszkalnych plan zagospodarowania przestrzennego ma chyba jeszcze większe znaczenie niż dla dewelopera. To dzięki niemu można sprawdzić, i to jeszcze przed zakupem nieruchomości, gdzie dokładnie będzie położony wybrany przez nas budynek.

Już na etapie poszukiwania wymarzonego mieszkania niezwykle ważne jest to, w jakiej okolicy będzie umiejscowiona nieruchomość. Warto zatem poświęcić swój czas i samodzielnie przeprowadzić małe dochodzenie, sprawdzając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zamiary gminy dotyczące najbliższej okolicy. Decyzję o zakupie własnego M podejmuje się zwykle raz w życiu, dlatego też lepiej jest sprawdzać lokalizację danego budynku pod kątem okolicznej infrastruktury i bezpieczeństwa, aby potem nie mieć pretensji, np. o przejeżdżający pod naszym balkonem tramwaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.