Prawo budowlane – planowane zmiany

ilixe48/bigstockphoto.com

Szykuje się kolejna zmiana przepisów budowlanych. Rząd chce skrócić i ułatwić procedury pozyskiwania pozwoleń na budowę poprzez zmniejszenie formalności.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreśla, że celem zmian jest uproszenie procedur oraz przyspieszenie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Zgodnie z założeniami ustawa miałaby wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu. Minister wylicza, że dokumentacja dla domu rodzinnego to często nawet 100 stronnicowy wniosek, których w urzędzie trzeba złożyć cztery egzemplarze. W ciągu roku we wszystkich urzędach składanych jest około 50 tysięcy takich wniosków, co oznacza, że urzędnicy muszą przejrzeć około 18 mln stron. Nie ma się więc do dziwić, że procedura pozyskania pozwolenia na budowę w praktyce trwa bardzo długo.

Jeśli zmiany wejdą w życie, wówczas do wniosku o uzyskanie pozwolenia trzeba będzie złożyć projekt rozmieszczenia danej inwestycji na działce oraz projekt architektoniczno-budowlany. Ale już projekt techniczny trzeba będzie przedstawić dopiero w momencie ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inwestorzy zyskają więc sporo czasu na skompletowanie dokumentacji, a w międzyczasie będą mogli już prowadzić prace budowlane. Minister obiecuje więc, że po wprowadzeniu zmian proces budowany będzie przebiegał łatwiej i szybciej.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nieważność takiej decyzji można było stwierdzić wiele lat po jej wydaniu, nawet gdy budynek już powstał i był użytkowany. Po wejściu zmian w życie termin na podważenie decyzji wynosić będzie 5 lat od daty jej doręczenia lub ogłoszenia i będzie to termin ostateczny.

Dodatkowo rząd chce nałożyć kary na przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą energii cieplnej, które zbyt długo ociągają się z wydaniem warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Za każdy dzień zwłoki przewidziana będzie kara. W efekcie skrócić ma się czas podłączania budynków do istniejących sieci ciepłowniczych, a tym samym obowiązek przyłączania do sieci wynikający z ustawy Prawo energetyczne będzie skuteczniej egzekwowany. Przedsiębiorstwa takie nie będą mogły również pobierać opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Łatwiejsza będzie również legalizacja budynków powstałych w wyniku tzw. samowoli budowlanej. Zaostrzą się także wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przy każdej zmianie przeznaczenia lokalu, np. piwnicy na escape room, czy mieszkania na przedszkole, konieczne będzie wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej.

W projekcie nowelizacji wskazano również rodzaje prac budowlanych, które mogą być przeprowadzone bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także takich, które wymagają jedynie zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego. Inwestorzy dzięki takiemu katalogowi będą mogli łatwiej ustalić, jakie formalności muszą zostać spełnione przy planowanych przez nich pracach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.