Program Mój prąd

anatoliy_gleb/bigstockphoto.com

W lipcu ogłoszono wprowadzenie programu „Mój prąd”, w ramach którego można otrzymać do 5 tys. zł. dofinansowania do przydomowej instalacji fotowoltaicznej.

Od września można już pobierać druki wniosków o dofinansowanie. Program powstał przy współpracy Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a przeznaczone na ten cel środki wynoszą 1 mld zł. W ramach dofinansowania otrzymać można do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów instalacji. Pomoc obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kW, w tym wydatki na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Z programu „Mój prąd” nie mogą skorzystać osoby, które otrzymały dofinansowanie w ramach innego programu.

Złożenie wniosku o dofinansowanie może się odbyć po zakończeniu projektu, tj. gdy dokonano już zakupu i montażu instalacji, podpisano umowę dwustronną z dystrybutorem energii i zainstalowano licznik dwukierunkowy, co oznacza ostateczne zakończenie inwestycji.

Do wniosku dołączyć należy:

  • fakturę za zakup i montaż instalacji,
  • dowód zapłaty za fakturę,
  • dokument, który potwierdzi instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie nowe urządzenia, których produkcja miała miejsce nie później niż 24 miesiące przed instalacją. Dotyczy wyłączenie nowo powstających instalacji, co oznacza, że nie może być przeznaczone na zwiększenie mocy instalacji już istniejącej. Beneficjent programu musi liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli w terminie 3 lat od daty wypłaty dofinansowania.

Według szacunków z programu skorzystać może nawet 200 000 osób. Minister energii Krzysztof Tchórzewski wskazuje, że program pozwoli na stworzenie instalacji o mocy ok. 1,2 tys. MW, które będą produkować prąd w letnim szczycie, czyli w okresie największego zapotrzebowania na energię. Minister wyraził również nadzieję, że dzięki programowi uda się rozwinąć energetykę rozproszoną.
Wnioski o dofinansowanie mają formę papierową. Składać je można za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, albo złożyć osobiście w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Artykuł dodany w kategorii Blog.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.