Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Rynek mieszkaniowy w 2016 r.

fot. bigstockphoto.com

Sprzedaż czy przekształcenie działki, na której ma zostać wybudowany dom, wymagają szeregu dokumentów, które należy przedstawić nim rozpocznie się cały mechanizm. Wśród najważniejszych dokumentów tego typu znajduje się wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Uzyskać go może właściciel danego gruntu lub przedsiębiorstwo zarządzające daną działką, ewentualnie prawnie potwierdzony przedstawiciel osoby fizycznej lub firmy. Dokument ten jest również niezbędny podczas zakładania księgi wieczystej, dlatego tak często składa się wnioski o jego wydanie.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków należy złożyć w odpowiednim starostwie powiatowym. Wniosek można pozyskać z wydziału geodezji lub specjalnej zakładki na stronie internetowej urzędu. Co ważne, jeśli posiadamy profil zaufany, pismo można przesłać poprzez platformę ePUAP. Każdy wniosek musi zawierać numer ewidencyjny działki, który znajduje się w księdze wieczystej bądź w umowie notarialnej. W przypadku braku dostępu do powyższych pism niezbędne będzie osobiste zgłoszenie się do wydziału geodezji starostwa powiatowego w celu ustalenia numeru ewidencyjnego.

Warunkiem wydania wypisu i wyrysu jest konkretny powód, który należy przedstawić we wniosku. Najczęściej chodzi o postępowanie w sądzie, założenie księgi wieczystej lub sprzedaż gruntu. Niemniej wszelkie powody zapotrzebowania na wypis i wyrys trzeba udowodnić poprzez stosowne pismo z sądu lub urzędu. Warto dodać, że każdy wypis i wyrys z ewidencji jest odpłatny i kosztuje około 150 złotych. Płatność możliwa jest w kasie urzędu bądź na wskazane przez starostwo konto bankowe.

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej generowany są z bazy danych i tylko pozytywna decyzja starosty powiatu pozwala na wszczęcie całej procedury. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 7 dni. Szczegóły dotyczące warunków udostępniania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów opisane są w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ponadto poszczególne zależności regulowane są na podstawie nowych rozporządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.