Czy na działce rolnej można zbudować dom?

Wybudowanie domu na działce rolnej wydaje się wielu osobom bardzo dobrym rozwiązaniem. Ceny gruntów rolnych są szczególnie atrakcyjne, zwłaszcza w porównaniu z działkami budowlanymi. Dlatego w ostatnim czasie tylu Polaków zdecydowało na ten krok. Jakie są zalety i wady takiego wyjścia, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć? Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim szczegółom.

Dom na działce rolnej – same korzyści?

Mimo że omawiane rozwiązanie wydaje się być niezwykle kuszące, nie jest jednak pozbawione wad. Główną trudnością jest w tym przypadku konieczność wypełnienia wielu dokumentów, co z kolei mocno komplikuje cały proces. Złożone formalności powodują, że czasami zakup tego typu staje się niemożliwy do zrealizowania.

Na jakich zasadach można kupić działkę rolną?

Żeby nabyć działkę rolną, nie trzeba być rolnikiem. W takim przypadkiem jednak występuje ograniczenie. Maksymalna powierzchnia działki nie może przekroczyć 1 hektara.

Kupno działki o wielkości mniejszej niż 30 arów odbywa się w dwóch etapach. Prawo pierwokupu takich gruntów przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Pierwszym krokiem jest podpisanie aktu notarialnego umowy warunkowej sprzedaży. Jeśli KOWR nie wykorzysta przysługującej możliwości, zawiera się umowę przeniesienia własności nieruchomości.

Bez prawa pierwokupu można zdobyć działkę o wielkości pomiędzy 30 a 50 arów – jeśli znajduje się na niej budynek mieszkalny wybudowany do 30 kwietnia 2016 roku. Wraz z działką możemy nabyć również przylegające do niej tereny, umożliwiające korzystanie z domu oraz teren przeznaczony na przydomowy ogródek. Grunty te muszą jednak tworzyć całość. Nie mogą też zostać wyłączone z produkcji rolnej, o czym mówi ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W przypadku kupna większej działki, takiej, której wielkość przekracza 1 hektara, konieczne jest uzyskanie zgody KOWR.

Kto może wybudować dom na działce?

Jeśli nie jesteśmy rolnikiem, mamy dwa wyjścia. Pierwszą możliwością jest po prostu uzyskanie statusu rolnika. Wymaga to jednak ukończenia właściwej szkoły albo posiadania stażu pracy w rolnictwie wynoszącego minimum 6 lat. Jakie kierunki są brane pod uwagę? Poza oczywistym rolnictwem, możemy zdecydować się na studia na kierunku weterynarii, ogrodnictwa czy architektury krajobrazu.

Drugim, znacznie łatwiejszym wyjściem, jest odrolnienie działki, czyli wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Dotyczy to działek znajdujących się poza obrębem miasta. Te. które znajdują się w jego granicach administracyjnych, są automatycznie wyłączane z produkcji rolnej. Możliwość wybudowania domu jest tu jednak uzależnione od planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan nie zakładał zabudowy jednorodzinnej, uzyskanie pozwolenia na jego budowę będzie wymagało wprowadzenia zmian. Nie mamy jednak żadnej gwarancji, że tak się stanie. Jeśli taki plan nie został ustalony, niezbędne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Pierwszy krok to odrolnienie działki. Należy w tym celu należy złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia działki rolnej na budowlaną. Następnie należy wyłączyć grunt z produkcji rolnej. Wiąże się to z obowiązkiem dokonania jednorazowej opłaty, a także opłat rocznych. Kwotę do zapłacenia pomniejsza się o wartość działki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *