Czy nowe przepisy dotyczące planów zagospodarowania doprowadzą do likwidacji ROD?

Nowe przepisy dotyczące planów zagospodarowania, które obecnie przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wzbudzają niepokój wśród działkowców. Obawy te dotyczą możliwej likwidacji Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD), które stanowią ważny element krajobrazu wielu polskich miast i miasteczek. Polski Związek Działkowców (PZD) alarmuje, że nowe regulacje mogą stworzyć ryzyko dla dalszego istnienia ROD. Więcej informacji w poniższym artykule.

Nowa ustawa, nowe problemy

Projekt ustawy ma w założeniu wprowadzenie tzw. projektu ogólnego, który dostosuje lokalne plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy. Gminy będą zobowiązane do opracowania planów ogólnych do końca 2025 roku, dzieląc obszar na 13 stref planistycznych. Owa reorganizacja może prowadzić do ograniczenia przestrzeni dla ROD, które według nowych zasad mogą istnieć tylko w dwóch strefach: mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w strefie zieleni i rekreacji. Działkowcy obawiają się, że taki podział stref może ułatwić deweloperom przejęcie terenów z ROD, a następnie budowę nowych mieszkań czy stref handlowych. Ogródki działkowe, często usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach, stanowią cenne grunty, które w przypadku zmiany przepisów mogą przekształcić się w obszary pod zabudowę.

Echa dotyczące prac nad projektem

Reakcje na nowe plany polskich władz nie pozostały bez odpowiedzi. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zwraca uwagę na ryzyko likwidacji istniejących ROD, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie tereny te są otoczone przez rozwiniętą zabudowę wielorodzinną. Problematyczne może być szczególnie to, że urbanizacja postępująca w czasie tworzenia ROD obecnie stawia je w miejscu szczególnie narażonym na deweloperskie interwencje. Doprowadzi to do ich likwidacji, a skorzystają na tym duże firmy chcące wykorzystać obszar na inwestycje budowlane.

Właściciele działek przeciwni zmianom

Działkowcy nie pozostają bierni w obliczu tych niekorzystnych dla nich zmian. W ostatnim czasie zaapelowali do ministra rozwoju i technologii o wycofanie się z prac nad projektem ustawy. Ich obawy skupiają się na możliwości rychłej zabudowy działek, zwłaszcza w miastach, które już przeszły intensywną urbanizację. Ministerstwo zdążyło już odpowiedzieć twierdząc jednoznacznie, że nowe przepisy nie zakładają likwidacji istniejących stref. Resort podkreśla, że celem regulacji jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla właścicieli ROD w przestrzeni miejskiej. Plany ogólne, zgodnie z zapewnieniami MRiT, będą poddawane konsultacjom społecznym, co ma gwarantować, że decyzje dotyczące stref planistycznych nie zostaną podjęte pochopnie i uwzględnią interesy każdej ze stron. W kontekście tych zapewnień i obaw przyszłość Rodzinnych Ogródków Działkowych w Polsce pozostaje tematem dyskusyjnym, a ich obecni opiekunowie mają nadzieję, że zielone płuca wielu miast nie zostaną zastąpione popularną w ostatnim czasie tzw. betonową dżunglą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *