Czym jest działka siedliskowa?

Coraz więcej inwestorów poszukuje alternatywy dla działek budowlanych, którymi mogą stać się działki siedliskowe. Istnieją jednak pewne ograniczenia i procedury związane z zakupem właśnie takiej nieruchomości. Nie zawsze również zainteresowana osoba będzie spełniała wszystkie warunki, aby móc wybudować dom w siedlisku.

Czym jest działka siedliskowa?

Działka siedliskowa związana jest bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zwyczajowo definiowana jest ona jako wydzielony grunt na wsi przeznaczony pod budownictwo zagrodowe, czyli budynki gospodarcze, hodowlane i tym podobne, oraz budynki mieszkalne należące do rolnika i rodziny prowadzących dane gospodarstwo. W przeciwieństwie do działki budowlanej, w przypadku której w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy dokładnie określone są rodzaj i parametry obiektów budowlanych, które mogą na niej powstać, działka siedliskowa, jako część gospodarstwa rolnego przeznaczona jest do prowadzenia działalności rolniczej.

Jakie warunki musi spełniać działka siedliskowa

Zakup działki siedliskowej przez osobę nieposiadającą statusu rolnika jest ryzykowne, a wykorzystanie takiego gruntu pod zabudowę wiąże się z pokonaniem wielu ograniczeń.

Po pierwsze, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, który ma miesiąc na wyrażenie zainteresowania gruntem. Dlatego też do tego czasu umowa sprzedaży zawarta u notariusza jest warunkowa.

Ponadto, aby  można było zbudować dom na działce rolnej, trzeba ją najpierw odrolnić, czyli zmienić przeznaczenie gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Odrolniona działka siedliskowa nie będzie już podlegała podatkowi rolnemu, tylko wyższemu podatkowi od nieruchomości.

Inwestor, nie-rolnik może wybudować na działce dom pod warunkiem, że jest już wydane pozwolenie na budowę, dlatego decydując się na kupno działki siedliskowej od rolnika, warto sprawdzić, czy takie pozwolenie już istnieje, gdyż jest ono przenoszone na nowego właściciela. Warto też pamiętać, że do uzyskania pozwolenia na budowę działka siedliskowa musi być wielkości minimum 1 ha gruntu, w przeciwnym razie pozwolenie nie będzie mogło być wydane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *