Czym jest tzw. opłata deszczowa i kto musi ją płacić?

Opłata deszczowa inaczej zwana podatkiem od deszczu obowiązuje od 2018 roku i dotyczy właścicieli niektórych nieruchomości. Jeśli opłata nie była wnoszona regularnie, to gmina może się upomnieć o odprowadzenie daniny za ostatnie pięć lat wraz z odsetkami. Kto może się obawiać dodatkowych kosztów?

Opłata deszczowa została wprowadzona w 2018 roku. Muszą ją płacić właściciele nieruchomości, którzy posiadają obiekty w znaczny sposób utrudniającej naturalny odpływ wody do gleby. Celem wprowadzenia opłaty była walka ze zmniejszeniem tak zwanej naturalnej retencji terenowej, czyli zdolności magazynowania wody przez środowisko. Zmniejszenie retencji zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk takich jak susze czy podtopienia.

Kto musi płacić podatek deszczowy?

Podatkiem są objęte nieruchomości zabudowane w sposób, który utrudnia lub całkowicie uniemożliwia odpływ wody do gleby. Właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych mogą, przynajmniej na razie, spać spokojnie. Zgodnie z art. 261 ust.1 Prawa Wodnego opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w przypadku nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 metrów kwadratowych.

Zmniejszenie retencji może być spowodowane wykonaniem robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem. Zmniejszenie retencji musi przy tym dotyczyć wyłączenia z powierzchni biologicznie czynnej przekraczającej 70% powierzchni całej nieruchomości.

Oznacza to, że gminy mogą przeprowadzić kontrolę i zażądać wniesienie odpowiedniej opłaty w przypadku właścicieli nieruchomości o dużym, zabetonowanym obszarze, niepodłączonych do kanalizacji. Mogą to być sklepy wielkogabarytowe, parkingi, magazyny, drogi niepubliczne czy zakłady produkcyjne o powierzchni powyżej 3 500 metrów kwadratowych. Opłata może jednak dotyczyć również właścicieli mieszkań na dużych „zabetonowanych” osiedlach z małą ilością zieleni.

Ile wynosi opłata i jak obniżyć jej wysokość?

Wysokość opłaty deszczowej wynosi od 10 groszy do 1 zł za metr kwadratowy rocznie. Ostateczna kwota zależy od powierzchni nieruchomości o obniżonej retencji oraz od tego, czy nieruchomość jest wyposażona w urządzenia do retencjonowania wody.

Najprostszym sposobem na zmniejszenie opłaty jest zwiększenie powierzchni z zielenią i nasadzeniami. Można też unikać pokrywania dużych powierzchni asfaltem, betonem czy kostką w zamian wykorzystując płyty ażurowe, które przepuszczają część wody do gleby. Aby obniżyć wysokość podatku od deszczu, można również zamontować urządzenie do retencjonowania wody.

Planowane zmiany w regulacjach

W 2023 roku mogą zostać wprowadzone zmiany w przepisach, po których podatek od deszczu obejmie również właścicieli nieruchomości gruntowych o powierzchni 600 metrów kwadratowych, gdzie powierzchnia zabudowy przekracza 50% powierzchni działki. Prognozy rządowe przewidują nawet 20-krotne zwiększenie liczby podatników objętych opłatą deszczową i obejmie ona również gospodarstwa domowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *