Czym są warunki techniczne przyłączy?

Jeśli działka, na której zamierzasz rozpocząć budowę własnego domu nie jest uzbrojona, tj. nie posiada przyłączy prądu, gazu, wody i kanalizacji, to najpierw musisz się zwrócić do dostawców poszczególnych mediów o wydanie warunków technicznych przyłączy. Określają zasady, na jakich możliwe jest podłączenie danego budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę, dlatego należy je dołączyć do projektu domu składanego do właściwego urzędu.

Warunki techniczne przyłączy – co warto wiedzieć?

Wykonanie przyłączy technicznych to stosunkowo czasochłonny proces, który wymaga spełnienia formalności oraz poniesienia kosztów. Jeśli dana działka nie jest uzbrojona, to pierwszym krokiem do jej uzbrojenia jest wizyta w urzędzie lub u konkretnego operatora i uzyskanie informacji czy wykonanie przyłączy na  tym terenie jest w ogóle możliwe. Dwa przyłącza są niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych i są to przyłącza wody i prądu. Inne przyłącza, takie jak gazowe czy kanalizacyjne są już zależne od lokalizacji danego budynku. Aby takie podłączenie do mediów uzyskać, muszą być spełnione odpowiednie warunki techniczne ich dostawy. Są one zależne od rodzaju przyłącza oraz wymagań dostawcy. W celu otrzymania tych warunków technicznych należy złożyć wniosek o ich wydanie. Prawo do ubiegania się o nie ma osoba, która dysponuje nieruchomością na cele budowlane.

Warunki techniczne przyłączy — jak wnioskować?

W każdym ze składanych wymagane są dane wnioskodawcy oraz informacje o obiekcie przyłączenia. Poza tym we wniosku o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podaje się przewidywane zapotrzebowanie na wodę i jej przeznaczenie oraz ilość i rodzaj ścieków. W przypadku składania wniosku o przyłączenie do sieci energetycznej należy określić moc przyłączeniową oraz przewidywane zużycie energii elektrycznej. Gazownia natomiast wymaga określenia celu wykorzystywania gazu, jego rodzaju oraz liczbę odbiorników. Jeśli gaz ma być wykorzystywany do ogrzewania – należy podać również kubaturę pomieszczeń oraz planowaną moc kotła. Dokumenty, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem, różnią się w zależności od rodzaju przyłącza oraz jego dostawcy. Zazwyczaj jednak załącza się kopię mapy zasadniczej wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Takie wnioski uzupełnione o wymagane załączniki można złożyć elektronicznie, listownie lub osobiście u dostawców poszczególnych mediów. Opracowanie takich warunków trwa zwykle od 14 do 30 dni od momentu złożenia wniosku. W teorii jest to bezpłatne, jednak zdarza się, że inwestor dopłaca do takiego projektu, aby budynek został podłączony w krótszym czasie. Inwestor ponosi także część kosztów przygotowania takiego przyłącza do budynku. Uzbrajając działkę w pełni, trzeba przygotować się na wydatek nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *