Domy i działki według raportu INPON w II kwartale 2023

Wyniki przeprowadzonego w drugim kwartale 2023 roku badania wskazują dalszą poprawę nastrojów zarówno po stornie podaży, jak i popytu. Zgodnie z oczekiwaniami indeks INPON już drugi kwartał z rzędu plasuje się na takim poziomie, że możemy mówić o optymizmie wśród uczestników rynku wtórnego nieruchomości. Jak wygląda sytuacja w przypadku domów i działek?

Indeks INPON, publikowany co kwartał, stanowi barometr koniunktury na rynku nieruchomości. Dane, na podstawie których wyznaczany jest indeks, pochodzą z badania nastrojów rynkowych przeprowadzanego wśród pośredników w obrocie nieruchomościami.

W obecnej, dziewiątej już edycji raportu z badania nastrojów przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2023 roku na bazie 1 060 respondentów z całej Polski. Zgodnie z prognozami wyznaczanymi na podstawie wyników z dwóch ostatnich kwartałów, sytuacja na rynku jest optymistyczna.

Wybieramy domy mniejsze niż dawniej

Domy zlokalizowane na obrzeżach miast i w strefach podmiejskich coraz częściej stanowią alternatywę wobec mieszkania w mieście. Chętniej niż dawniej kupujemy mniejsze domy, o powierzchni 80-100 metrów kwadratowych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, lub domy wolnostojące do 120 metrów kwadratowych. Najczęściej szukamy nieruchomości do miliona złotych.

Ze względu na sezonowość zwiększyło się zainteresowanie również działkami budowlanymi. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszą się działki o powierzchni od 4 do 7 arów, na których będą stawiane domy na zgłoszenie do 70 metrów kwadratowych.

Ceny będą rosnąć

Tylko niespełna 8 procent ankietowanych pośredników w obrocie nieruchomościami zakłada, że w III kwartale 2023 roku spadnie popyt na domy i działki. Blisko 60% respondentów prognozuje wzrost popytu na domy. W przypadku działek popyt wzrośnie według 56 procent pośredników. Pozostali zakładają, że popyt zarówno na domy, jak i na działki budowlane pozostanie na podobnym poziome, co notowany w II kwartale bieżącego roku.

Po stronie podaży również prognozowane są wzrosty, ale nie aż tak silne, jak w przypadku popytu. Wzrost podaży na działki w III kwartale nastąpi wg blisko 44 procent pośredników. Podaż domów wzrośnie według prawie 45 procent pytany. Spadków spodziewa się odpowiednio 10,2 procent ankietowanych w przypadku działek i 13,2 procent w przypadku domów.

Przewaga popytu nad podażą sprawia, że ceny nieruchomości będą rosły. W przypadku domów oczekuje tego 45 procent pośredników, a 42 procent zakłada, że ceny utrzymają się na podobnym poziomie. W przypadku działek wzrost cen jest prognozowany przez 44 procent agentów, natomiast 46 procent oczekuje stabilizacji. Nie ma większych oczekiwań na spadki cen.

Powrót do planów zakupowych

Zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych sprawia, że do planów zakupowych wracają osoby, które przez ostatnie kilka kwartałów odkładało decyzję lub nie mogły dostać kredytu w odpowiedniej kwocie.

Sprzedaż domu czy działki budowlanej wciąż jednak trwa o wiele dłużej niż w przypadku mieszkania. Ankietowani podkreślają, że średni czas potrzeby na sfinalizowanie transakcji po stronie sprzedającego to w tym segmencie rynku od 6 do 12 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *