Działka ROD – czym się charakteryzuje?

Działki ROD, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe mają na celu zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb osób mieszkających w blokach. Stanowią one idealne miejsce na weekendowy wypoczynek, można się tam bowiem zregenerować leżąc na leżaku i czytając książkę, spotkać się z rodziną czy przyjaciółmi na świeżym powietrzu, ale też uprawiać własne warzywa, zioła i kwiaty. Nie należy jednak zapominać, iż ROD mają określony status prawny. Nie są to bowiem tereny w pełni własnościowe, a ich użytkowanie opiera się na zasadach dzierżawy. Co więc warto wiedzieć o ROD?

Prawa i obowiązki działkowiczów ROD

Sposób korzystania z działek ROD, jak również prawa i obowiązki działkowców określa ustawa uchwalona w grudniu 2013 roku. Zgodnie z jej zapisami działkowicze nie są ich właścicielami, a ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy. ROD zakładane są bowiem na gruntach należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub stowarzyszeń ogrodowych. Należy pamiętać, iż dzierżawa tego typu działki służy określonym przez ustawę celom, tj. wypoczynkowi, rekreacji i realizacji hobby ogrodniczego. Jednocześnie nie może być ona wykorzystywana do całorocznego zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej czy innej zarobkowej. Oprócz tego na działkach ROD nie wolno także palić ognisk, budować murowanych grilli, prowadzić upraw o charakterze produkcyjnym oraz stawiać uli dla pszczół.

Zgodnie z zapisami w ustawie, właścicielowi działki przysługuje szereg praw, m.in. prawo do zagospodarowania działki oraz możliwość wyposażenia jej w potrzebne obiekty i urządzenia, lecz jedynie te zgodne z przepisami ustawy oraz regulaminu. Jednocześnie wszystkie te obiekty, urządzenia czy nasadzenia wykonane lub zakupione przez użytkownika działki stanowią jego własność. Na działce dzierżawca może postawić m.in. domek letniskowy, altankę, szklarnię czy tunel foliowy, lecz o określonej przez regulamin powierzchni i wysokości. Do obowiązków działkowców należy natomiast m.in. utrzymanie działki w należytym stanie, przestrzeganie porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, uiszczanie opłat ogrodowych pokrywających koszty funkcjonowania ROD oraz dbałość o mienie ogrodowe.

Działki ROD mają sporo zalet, ale wady też są

Reasumując, działki typu ROD cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców miast, stanowią bowiem miejsce do odpoczynku na łonie natury oraz przestrzeń do realizacji pasji ogrodniczych. Co więcej, mają one ogromny potencjał ekologiczny, na ich terenach występuje bowiem wiele różnorodnych gatunków roślin. Ponadto ogródki świetnie chłoną wody opadowe i zwiększają skalę ich retencji, dzięki czemu chronią miasta przed podtopieniami oraz zmniejszają ryzyko suszy. Kolejną zaletą działek ROD jest możliwość ich swobodnego użytkowania i zabudowywania terenów, choć w granicach regulacji prawnych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku ROD prawo własności ogranicza się jedynie do możliwości dzierżawy terenu, co stanowi ich podstawową wadę. Trzeba stosować się również do regulaminu oraz zapisów w ustawie, ponieważ w przypadku złamania jakichkolwiek zasad, zarząd ROD ma prawo wypowiedzieć umowę dzierżawy użytkownikowi działki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *