Estetyka przestrzeni miejskiej

Dobra lokalizacja, a także udany projekt mieszkaniowy znacznie podnoszą wartość każdej inwestycji. Dlatego też estetyka przestrzeni miejskiej w Polsce coraz częściej kształtowana jest przez firmy deweloperskie, w czym mamy i swój udział. Ma na to wpływ przede wszystkim szybki rozwój mieszkaniowy oraz wymagania nabywców. Jako firma, która liczy się z designem, dążymy do jak najbardziej estetycznego kształtowania ładu przestrzennego w polskich miastach, aby w ten sposób podnieść wartość rynkową sprzedawanych przez nieruchomości i zachęcić do nabycia potencjalnych klientów.

Estetyka przestrzeni miejskiej to dbanie o wygląd, dopasowanie i funkcjonalność całej architektury otaczającej nas przestrzeni publicznej. W pojęciu tym mieszczą się: konserwacja zabytków, utrzymanie ładu pasów zieleni miejskiej, ale także i unikanie różnych form outdooru.

Estetyka przestrzeni miejskiej

Obecnie deweloperzy są integralną częścią rynku mieszkaniowego w Polsce, posiadając aż 33% udziału w rynku. Nasza działalność koncentruje się głównie w obrębie obszarów zurbanizowanych. Wpływ działalności deweloperów silnie uwidacznia się w zmienianej przez nich strukturze miast. Wynika to z potrzeb i oczekiwań potencjalnych nabywców. Kiedyś niemal każdy projekt mieszkaniowy natychmiast znajdował kupców. Dziś deweloperzy muszą w większym stopniu dostosowywać się do preferencji potencjalnych klientów. W standardzie każdej oferowanej przez deweloperów inwestycji mieszkaniowej powinny być: funkcjonalność, jakość, estetyka oraz dobra cena. Równie istotnymi aspektami w rywalizacji o potencjalnego kupca są: dostosowanie projektu do zabudowy w najbliższej okolicy, innowacyjne rozwiązania architektoniczne i ekologiczne, elementy projektu, które przyczyniają się do powstania poczucia wspólnoty sąsiedzkiej, zapewnienie bezpieczeństwa (niewiążące się zawsze z ogrodzeniem budynku).

Jakie rozwiązania w kwestii poprawienia estetyki przestrzeni miejskiej stosujemy?

Skupiamy się przede wszystkim na takich elementach jak: dopasowanie do siebie budynków, lamp, ławek, chodników, placów zabaw oraz zieleni (drzew, krzewów), koszy na śmieci, itp. Rzadko też godzimy się na umieszczanie w pobliżu reklam zewnętrznych, typu billboardy i citylighty. Pamiętajmy, że dziś projekt budynku stoi już na równi z jego najbliższym otoczeniem, gdyż dla klienta obie te części składowe są ważne. Tworząc wyjątkowy klimat i niepowtarzalną przestrzeń miejską, w poszanowaniu dotychczasowych dziejów i po uwzględnieniu charakteru danego miejsca, podwyższa się wartość wystawionej na sprzedaż nieruchomości.

Artykuł dodany w kategorii Blog.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *