Jak zminimalizować ryzyko wypadków w otoczeniu domu?

Nie każdy właściciel domu wie, iż oprócz utrzymywania porządku na własnej posesji, musi również dbać o przylegający do niej chodnik. Zobowiązany jest więc m.in. do usuwania śniegu czy lodu z tego chodnika. Za co dokładnie odpowiada właściciel i co musi robić, aby zminimalizować ryzyko wypadków przechodniów przy jego posesji? Jakie kary grożą za zaniedbanie tych obowiązków? Przeczytaj.

Właściciel odpowiedzialny nie tylko za swoją posesję

Właściciele nieruchomości zobowiązani są dbać o to, aby zarówno teren ich posesji, jak i przylegający chodnik nie stwarzały zagrożenia dla przechodniów. Obowiązki te wynikają z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art.  5 tejże ustawy właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości muszą zapewnić utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie oraz na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, tj. na chodnikach. Czy dotyczy to absolutnie wszystkich? Są pewne wyjątki. Warto wiedzieć, że jeśli przy domu nie ma chodnika, a jest tylko droga, po której jeżdżą auta, to nie ma obowiązku usuwania z niej śniegu czy błota. Nie trzeba tego robić również w przypadku, gdy na wyznaczonym chodniku dopuszcza się postój lub parkowanie samochodów oraz gdy pomiędzy terenem posesji a chodnikiem znajduje się pas zieleni (w tym przypadku za porządek odpowiada zarządzający drogą). Warto też być świadomym, że obowiązek utrzymywania chodnika w czystości spoczywa na właścicielach domów również niezamieszkanych, a jeśli dana nieruchomość jest wynajmowana – obowiązek dbania o teren wokół niej spoczywa na najemcy.

Jak dbać o teren wokół posesji?

To zależy od pory roku. Zimą pracy będzie najwięcej, bo właściciel domu powinien usuwać śnieg i lód z chodnika, który może być bardzo niebezpieczny dla korzystających z niego przechodniów. Ponadto powinien pamiętać też o usuwaniu śniegu z dachu i ze schodów. Aby zapobiec wypadkom, takim jak poślizgnięcie się, właściciel może także posypywać chodnik piaskiem lub solą. W pozostałych porach roku właściciel nieruchomości powinien usuwać liście z chodnika, szczególnie te, które zdążyły już namoknąć od deszczu, gdyż łatwo się na nich poślizgnąć. Warto również zabezpieczać wszelkie sprzęty ogrodowe przed wiatrem. Natomiast dobrą pogodę, np. wiosną, dobrze jest wykorzystać na prace polegające na usunięciu dziur czy nierówności na podejściu, gdyż one również mogą powodować wypadki.

Co grozi za zaniedbanie tych obowiązków?

Za zaniedbanie obowiązków wynikających z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi posesji grozi mandat od straży miejskiej lub gminnej, a w przypadku spowodowanego tym zaniedbaniem wypadku – możliwe jest postępowanie sądowe i grzywna. Jeśli do takiego wypadku dojdzie, a osoba poszkodowana wniesie pozew, to trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty odszkodowania. Poszkodowany może żądać m.in. zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji czy zadośćuczynienia za ból i doznaną krzywdę. Wysokość takiego odszkodowania zależeć będzie od wyroku sądu i może ona sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dobrym rozwiązaniem jest wykup polisy OC w życiu prywatnym, bo wtedy to ubezpieczyciel pokrywa ewentualne roszczenia ofiary takiego wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *