Jakie umowy podpisujemy z nabywcą mieszkania?

Umowa kupna mieszkania

Decyzja o zakupie mieszkania bywa jedną z ważniejszych decyzji w życiu człowieka. Łącząca się najczęściej z koniecznością skorzystania z wieloletniego kredytu hipotecznego inwestycja, powinna zostać dobrze przemyślana i przygotowana pod względem formalnym.

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, w pierwszej kolejności powinieneś zastanowić się, jakiej nieruchomości poszukujesz. Lokalizacja, metraż, standard wykończenia, rozwiązania wokół budynku – to wszystko wpływa na jej cenę. Jednocześnie warto zapoznać się z ofertami firmy, porównać je z własnymi oczekiwaniami i wybrać dwie, najwyżej trzy odpowiadające opcje.

Kupno mieszkania, pozostającego na ogół jeszcze w budowie lub dopiero w planach, wiąże się z podpisaniem dwóch umów: umowy deweloperskiej i umowy ostatecznej. Umowa deweloperska (znana niegdyś jako umowa przedwstępna), podpisywana między deweloperem a nabywcą na początku, zawiera zobowiązanie obu stron do podpisania umowy ostatecznej, a tym samym do przeniesienia przez dewelopera prawa własności do lokalu na nabywcę oraz do zrealizowania przez nabywcę określonego świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera. Powinna ona zawierać również informacje dotyczące dokładnej ceny i lokalizacji nieruchomości, terminów wpłat kolejnych transz, terminu przekazania i odbioru lokalu oraz skutków ewentualnego wycofania się z inwestycji którejś ze stron. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umowa deweloperska może być zawarta tylko w formie aktu notarialnego, którego koszty pokrywają obie strony. Zazwyczaj, na podstawie umowy nabywca mieszkania zobowiązany jest do wpłaty określonego procentowo zadatku – jeśli jest on finansowany również z kredytu hipotecznego, musimy zadbać o dopełnienie formalności kredytowych.

Umowa ostateczna może zostać podpisana dopiero po zakończeniu inwestycji deweloperskiej i oddaniu budynku do użytkowania. Na jej podstawie deweloper przekazuje nabywcy odrębne prawo do własności lokalu, co wiąże się z założeniem osobnej księgi wieczystej. W przypadku finansowania zakupu mieszkania kredytem hipotecznym, po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku o założenie księgi wieczystej, należy także złożyć wniosek o wpisanie hipoteki na rzecz kredytodawcy (banku udzielającego kredytu hipotecznego). Umowa ostateczna sporządzana jest również w formie aktu notarialnego, którego koszty tym razem pokrywa sam nabywca.

Po podpisaniu umowy i ostatecznym odebraniu mieszkania, warto ubezpieczyć je od skutków zdarzeń losowych, takich jak pożar lub zalanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.