Już wkrótce ma powstać Krajowy Plan Renowacji Budynków

Polska bez wątpienia stoi na progu ważnej zmiany w sektorze budowlanym. W odpowiedzi na niedawne zmiany w europejskich regulacjach, które dotyczyły efektywności energetycznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że rozpoczyna prace nad Krajowym Planem Renowacji Budynków. Celem tego przedsięwzięcia jest znaczące zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz ograniczenie ich wpływu na środowisko. To też bardzo ambitny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 r.

Nowelizacja Dyrektywy EPBD, czyli początek zmian

Okazuje się, że rewizja dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD), zatwierdzona przez Parlament Europejski, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zmniejszenia średniego zużycia energii w budynkach mieszkalnych o 16% do 2030 roku i o 20-22% do 2035 roku. Co więcej, od 2030 roku wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne, a już od 2028 roku — obiekty użyteczności publicznej. To bardzo duże wyzwanie, na które trzeba będzie poświęcić wiele środków.

Co to oznacza dla Polski?

Zgodnie z przepisami dyrektywy każde państwo członkowskie musi opracować i przedstawić Komisji Europejskiej krajowy plan renowacji budynków do końca przyszłego roku. W Polsce wiele budynków charakteryzuje się starzejącą się infrastrukturą i wysokim zużyciem energii. Jest to więc zarówno wyzwanie, jak i szansa na zainicjowanie zaplanowanych zmian.
.
Warto podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które niedawno zakończyło rozeznanie rynku w tej kwestii, pracuje nad szczegółami planu mającego obejmować nowe technologie, metody budownictwa i rozwiązania ekologiczne. Ma on za zadanie nie tylko zredukować emisje, ale także zwiększyć komfort życia mieszkańców.

Strategia ta jest odpowiedzią na długoterminowe cele Unii Europejskiej, które obejmują osiągnięcie neutralności klimatycznej, czyli stanu, w którym ilość emitowanych gazów cieplarnianych będzie równoważona przez ich składowanie lub pochłanianie. To ambitne, ale konieczne przedsięwzięcie, które wymagać będzie koordynacji działań na wielu poziomach zarządzania.

Jakie korzyści przyniesie Krajowy Plan Renowacji Budynków?

Przede wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej budynków przyczyni się do obniżenia rachunków za energię dla mieszkańców, poprawy jakości powietrza i zwiększenia wartości nieruchomości. Dodatkowo plan przewiduje stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze budowlanym, a także w branżach związanych z technologiami ekologicznymi i odnawialnymi źródłami energii.

Warto też wspomnieć o tym, że plan ma również na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że projekty renowacji będą musiały nie tylko skupić się na redukcji emisji, ale także na wykorzystaniu ekologicznych materiałów budowlanych i zasobów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *