Kredytowanie w programie MdM

Light Room

Program MdM, czyli „Mieszkanie dla Młodych”, jest rządowym sposobem wsparcia, polegającym na udzieleniu dofinansowania ze środków budżetu państwa, a także dodatkowej pomocy finansowej w formie spłaty części kredytu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby rząd pomógł sfinansować część kredytu w ramach MdM?

Kto może ubiegać się o kredyt z dopłatą w ramach MdM?

Osoby, które nie ukończyły 35 r.ż. (małżonkowie, single lub osoby samotnie wychowujące dzieci) oraz chcący nabyć swoje pierwsze mieszkania lub dom z rynku pierwotnego. Potencjalny kredytobiorca nie może być:

  • osobą posiadającą spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego,
  • właścicielem budynku mieszkalnego (domu jednorodzinnego, lokalu w bloku),
  • właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego, jeśli jego udział obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny w przypadku zniesienia współwłasności

O wzięcie kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą ubiegać się także te osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub są najemcami mieszkania. Wówczas jednak muszą one rozwiązać umowę najmu czy też zrzec się spółdzielczego prawa lokatorskiego, po czym opróżnić zajmowany lokal. Musi to nastąpić z chwilą uzyskania własności mieszkania i nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia albo przeniesienia własności mieszkania uzyskanego dzięki kredytowaniu w MdM.

Warunki dofinansowania wkładu własnego oraz wzięcia kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych

  1. Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanego mieszkania nie może przekraczać 75 m2 dla lokalu mieszkalnego oraz 100 m2 dla domu jednorodzinnego. Jeżeli potencjalny kredytobiorca wychowuje przynajmniej troje dzieci, to limit ten rozszerza się do 85 m2 dla lokalu mieszkalnego oraz 110 m2 dla domu jednorodzinnego.
  2. Kredyt musi posiadać odpowiednie parametry:
  • musi być zaciągnięty w złotówkach na okres co najmniej 15 lat (przez ten czas kredytobiorca nie może wynajmować danego lokalu czy też sprzedać go bądź stać się właścicielem albo współwłaścicielem innego mieszkania)
  • pożyczona kwota musi stanowić przynajmniej 50% ceny zakupu danej nieruchomości (co oznacza, że maksymalny wkład własny może wynosić maksymalnie 50% ceny mieszkania)
  • potencjalna nieruchomość musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Kwota dofinansowana części kredytu będzie obliczona jako:

  • 10 % kwoty za nabywane mieszkanie – dla rodzin bez dzieci,
  • 15% – dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem.

Dodatkowe finansowe wsparcie, czyli jednorazowa spłata części kredytu, może zostać przyznane małżonkom bądź osobie samotnie wychowującej dziecko, którym w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy ustanowienia albo przeniesienia własności mieszkania urodzi się bądź zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia wyniesie wówczas 5% wkładu własnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *