Na czym polega nadzór inwestorski i autorski nad mieszkaniem?

Nadzór inwestorski lub autorski to sposób, w jakim autor projektu nieruchomości może odciążyć inwestora w realizacji przedsięwzięcia. Oba określenia związane są z nadzorowaniem prac ekipy zajmującej się budową lub wykończeniem nieruchomości. Zakres czynności jest jednak inny i zależy od funduszy inwestora, ilości posiadanego przez niego czasu oraz znajomości zagadnień związanych z prowadzonymi pracami.

Gdy realizujemy wykończenie nieruchomości zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem, spoczywa na nas obowiązek znalezienia ekipy wykończeniowej (lub ekip specjalizujących się w poszczególnych branżach), zamówienie odpowiednich materiałów budowlanych i mebli, a także dopilnowanie ich terminowej dostawy, aby prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Na każdym etapie potrzebny jest nadzór nad realizowanymi działaniami i reagowanie na powstałem w trakcie prac problemy.

W zależności od wielkości nieruchomości i stopnia skomplikowania projektu prace wykończeniowe mogą trwać od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy. W tym czasie musimy być dyspozycyjni i reagować na potrzeby oraz pytania ze strony ekipy wykończeniowej. Niestety, nawet w przypadku dobrze przygotowanego projektu mogą pojawić się wątpliwości dotyczące zastosowanej technologii lub materiałów, a my, nie posiadając odpowiedniej wiedzy, możemy mieć problemy z odpowiedzią na pytania dotyczące szczegółów prac instalacyjnych, budowlanych czy montażowych. W takim przypadku rozwiązaniem jest pomoc projektanta, który opracował projekt.

Nadzór autorski projektanta wnętrz

Nadzór autorski polega na koordynowaniu prac wykończeniowych przez architekta, który przygotował projekt aranżacji. Jest on do dyspozycji pracowników branży budowlanej i służy pomocą w przypadku pytań do projektu. Zamawia również właściwe materiały w odpowiedniej ilości oraz czuwa nad dotrzymywaniem terminów przez dostawców. Podejmuje także decyzje o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie. Tego typu nadzór pozwala oszczędzić czas inwestora i sprawia, że prace są realizowane zgodnie z założeniami.

Nadzór inwestorski nad realizowanymi pracami

Nadzór inwestorski to kompleksowa koordynacja prac związanych z wykończeniem nieruchomości. Obejmuje ten sam zakres prac co nadzór autorski, jednak w tym przypadku specjalista przejmuje wszelkie działania związane ze znalezieniem odpowiednich wykonawców, negocjowaniem cen i całą logistyką związaną z remontem. Nadzór inwestorski obejmuje również dobór właściwej technologii budowlanej, kontrolę przebiegu prac, sprawdzenie ich jakość i zgodności z planem. Specjalista dba również o rozliczenia z wykonawcami i dostawcami materiałów. Wynajęty nadzorca reprezentuje inwestora i w jego imieniu podejmuje wszelkie kluczowe decyzje.

Rola inwestora w tym przypadku ograniczona jest do minimum. Zminimalizowany jest stres związany z realizowaną inwestycją i zaoszczędzony czas na wizyty na budowie. Inwestor może jedynie śledzić postęp prac i regularnie otrzymuje informacje o przebiegu kolejnych etapów. Koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie i najczęściej zależy od projektu.

Nadzór autorski i inwestorski odnosi się nie tylko do robót związanych z wykończeniem wnętrza, ale także do prac związanych z budową nieruchomości. W tym przypadku jest on zalecany niezależnie od stopnia złożoności projektu. Obowiązek zapewnienia nadzoru może zostać określony również w decyzji o pozwoleniu na budowę. Dzieje się tak w przypadku wysokiego stopnia skomplikowania robót budowlanych lub możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *