Nadchodzą podwyżki podatku od nieruchomości

W roku 2024 właściciele nieruchomości zapłacą rekordowo wysokie podatki od nieruchomości, czyli od gruntów, budynków, mieszkań, domów, garaży i nieruchomości firmowych. Oprócz właścicieli nieruchomości, do osób objętych takim podatkiem należą również użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego. O ostatecznej wysokości takiego podatku decydowali radni gmin i miast, a ze wstępnej analizy portalu Bankier.pl wynika, iż zdecydowana większość rządzących skorzystała z możliwości zwiększenia daniny do maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów. Jak wysoki podatek czeka nas zatem w 2024 roku?

W tym roku rekordowy wzrost stawek podatku od nieruchomości

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustalane są rokrocznie przez Ministra Finansów. Górne granice określa on w obwieszczeniu, które publikowane jest zazwyczaj w sierpniu. Stawki podatków oraz opłat lokalnych uzależnione są od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza 2023 r., który wzrósł o 15% względem pierwszego półrocza roku 2022, osiągając więc wartość 115.

Tegoroczne podwyżki podatków są największe od 25 lat. W związku z powyższym, w tym roku właściciele nieruchomości i gruntów zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. W większości miast wojewódzkich, np. w Łodzi czy Krakowie, podatek od nieruchomości wynosić będzie teraz 1,15 zł za każdy metr kwadratowy rocznie w przypadku lokali mieszkalnych. Oznacza to, że właściciel mieszkania o powierzchni 65 mkw. zapłaci w roku 2024 o 9,75 zł wyższy podatek od nieruchomości niż do tej pory i wyniesie on 74,75 zł.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, również odczują podwyżki stawek podatku. W 2024 roku wynosić ona będzie 33,10 zł/mkw., zatem za lokal o powierzchni 100 mkw. jego właściciel zapłaci 3 310 zł podatku, podczas gdy jeszcze rok temu opłata ta wynosiła 2 878 zł.

Według analizy ekspertów z portalu Bankier.pl na maksymalne podwyżki nie zdecydowano się w Kielcach, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Opolu. Najniższe stawki z tej grupy miast uchwalono w Kielcach, bo wynosi ona 0,82 zł za każdy metr kwadratowy lokalu mieszkalnego (podczas gdy najwyższa stawka to 1,15 zł/mkw.) i 27,20 zł za 1 mkw. lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (najwyższa możliwa stawka w tym przypadku wynosi 33,10 zł/mkw.).

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości dzielony jest na 4 raty. Terminy tych rat przypadają na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek ten jest płatny jednorazowo do 15 marca. Jeśli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia takiej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *