Nowe zasady w programie „Czyste powietrze”

Wraz z nadejściem 2023 roku zostały zmodyfikowane niektóre warunki dotyczące propagowanego przez rząd programu „Czyste powietrze”. Kluczowe zmiany to m.in. zwiększenie progów dochodowych oraz wysokość samej dotacji. Co warte podkreślenia do programu będą mogli dołączyć jego wcześniejsi beneficjenci, by tym samym po raz kolejny skorzystać z dofinansowania.

Na czym polega program „Czyste powietrze” i do kogo jest skierowany?

Program „Czyste powietrze” został zainicjowany we wrześniu 2018 roku w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza, które generowały tzw. kopciuchy tj. stare kotły działające przy użyciu paliw stałych. Główne idea zakłada poprawienie efektywności energetycznej i wymianę 3 mln przestarzałych urządzeń do 2029 roku, ale z maksymalnym podpisaniem obligującej umowy do końca 2027 roku. Środki na ww. cel będą wypłacane do końca września 2029 roku, zaś budżet programu to 103 mld zł. Od stycznia br. program „Czyste powietrze” jest dedykowany osobom fizycznym, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym posiadającego odrębną księgę wieczystą z rocznym dochodem nieprzekraczającym 135 tys. zł.

Podwyższone kwoty dofinansowanie i zmienione progi dochodowe

W najnowszej edycji podwyższono kwoty dofinansowania – dotacja podstawowa została zwiększona z dotychczasowym 30 tys. zł do maksymalnie 66 tys. zł. W przypadku dotacji podwyższonej kwota zmieniła się z 47 tys. zł na 99 tys. zł, a najwyższa z 79 tys. zł do 135 tys. zł. W opcjach podwyższonej i maksymalnej beneficjent może się ubiegać o wypłatę 50 proc. dotacji na podstawie prefinansowania inwestycji, czyli przed podjęciem prac remontowych. Wówczas pierwsze środki z programu zostaną wypłacone w ciągu 14 dni od podpisania stosownej umowy, zaś reszta w ciągu 30 dni od zakończenia wszelkich prac inwestycyjnych. W związku z podwyższeniem kwot dofinansowania zmieniono także progi dochodowe, które wzrosły do 1894 zł w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwie jednoosobowym do 2651 zł. W opcji najwyższej dotacji aktualnie progi dochodowe na osobę to odpowiednio 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym.

Audyt energetyczny stał się obowiązkiem

Należy również nadmienić, że osoby starające się o dofinansowanie na kompleksową termomodernizację tzn. redukcję o przynajmniej 40 proc. zużycia energii wykorzystywanej do ogrzania budynku lub do wartości nieprzekraczającej 80 kWh/mkw. w skali roku, przed jego otrzymaniem są zobligowane do wykonania audytu energetycznego. Na poczet takiego audytu również można otrzymać dotację do 1200 zł. Co ciekawe, o dopłatę na kompleksową termomodernizację mogą się ubiegać właściciele nieruchomości, którzy wcześniej pobrali dotację na wymianę kotła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *