Program „Moja Woda” – kolejna edycja

Ruszyła kolejna edycja Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja Woda”. Program ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i w przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać nawet 6 tys. zł za stworzenie systemu zatrzymywania wód opadowych, czyli nawet do 80% kosztów kwalifikowanych tego przedsięwzięcia. Budżet programu opiewa na 130 mln zł i potrwa do 30.06.2024 r. Kto może z tego programu skorzystać i na jakie przedsięwzięcia można środki otrzymać.

Dla kogo „Moja Woda”?

Program „Moja Woda” ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. O dotację w ramach tego programu starać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Na 6 tys. zł dopłaty mogą liczyć osoby, które zrealizują instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej. Ważną informacją jest zasada, iż instalacje te nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Na co dokładnie można otrzymać środki?

Dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda” otrzymać można na budowę, uruchomienie, montaż, instalację oraz zakup:

  • naziemnych zbiorników na wodę deszczową o pojemności min. 2 m³;
  • podziemnych zbiorników na wodę deszczową o pojemności min. 2 m³;
  • skrzynek lub tuneli rozsączających;
  • oczek wodnych;
  • systemów drenażu w zielonych dachach (bez nasadzeń)
  • pomp, filtrów, przewodów oraz innych elementów służących do drenażu lub gromadzenia wody opadowej.

To się po prostu opłaca

Warto wykonać tego typu inwestycję na własnej działce. Zebrana deszczówka może mieć bowiem naprawdę wiele zastosowań. Można ja wykorzystać m.in. do podlewania ogrodu, spłukiwania toalet, prania, mycia samochodu, itp. Co więcej, odpowiednio uzdatniona i zdezynfekowana deszczówka nadaje się także do spożycia. Co ważne, systemy wykorzystania deszczówki są opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ pozwalają obniżyć koszty odbioru ścieków oraz opłat za wodę bieżącą. Oprócz tego retencja deszczówki pozwala na zredukowanie stawki podatku od deszczu, możliwe jest nawet całkowite zwolnienie z tej opłaty.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się za pośrednictwem Portalu Beneficjenta. Należy pobrać formularz wniosku, wypełnić go, podpisać np. elektronicznym podpisem kwalifikowanym  i przesłać za pomocą tego portalu. W przypadku braku posiadania takiego podpisu wypełniony wniosek należy dodatkowo wydrukować, podpisać własnoręcznie i wraz z wymaganymi załącznikami przesłać pocztą do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *