Program „Moje ciepło” na 2022 rok

Polski Ład wychodzi z nowym programem proekologicznym „Moje ciepło”, w ramach którego można otrzymać dotacje na zakup i montaż pomp ciepła. Ogrzewanie budynków w taki sposób ma doprowadzić nas do oczekiwanej efektywności energetycznej. Jakie dopłaty przewiduje program?

Proekologiczna idea projektu

W Polsce 70% domów jest ogrzewanych głównie węglem, z czego większość instalacji grzewczych posiada kotły zasypowe, tzw. kopciuchy o wysokiej emisji zanieczyszczeń do środowiska. Długo brakowało ogólnokrajowego systemu dotacyjnego, który przyspieszyłby elektryfikację ciepłownictwa i wspomógłby inwestycje w pompy ciepła.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył program „Moje ciepło” z myślą o wsparciu ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z wykorzystaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Będzie to ważny krok dla rozwoju Odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Na zwiększony udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł takich jak słońce, ciepło atmosferyczne w powietrzu, wodzie, gruncie ma pozwolić zastosowanie różnego rodzaju pomp ciepła w nowym budownictwie.

Program „Moje ciepło” ma dopełnić projekt „Czyste Powietrze”

Ekspert ds. ciepłownictwa Forum Energii – Andrzej Rubczyński podkreśla znaczenie obu programów i jest przekonany, że w przyszłości pompy ciepła będą neutralnymi klimatycznie źródłami ciepła. Wysoka sprawność przetwarzania energii pozwoli też znacznie obniżyć koszty ogrzewania.

I nabór – kto może złożyć wniosek?

Pierwszy nabór w programie rozpocznie się w I Iub II kwartale 2022 roku. Dokładna data przyjmowania wniosków nie jest jeszcze znana. Pomoc będzie skierowana do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. O dopłacie będzie decydował stan techniczny obiektu. Dofinansowanie ma stanowić do 30 % kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła.

Wymogi techniczne dla budynku

Nowe warunki techniczne zmierzają do osiągnięcia niższego wskaźnika Ep wyrażającego ilość energii nieodnawialnej, zużywanej na ogrzewanie, wentylację, oświetlenie domu wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Aktualnie współczynnik nie może przekraczać 70 kWh/ (metr kwadratowy/rok). W pierwszym roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep minimum 63 kWh/ (metr kwadratowy/ rok). Natomiast kolejne lata wartość ta ma wynosić minimum 55 kWh/ (metr kwadratowy/ rok).
Budżet całego programu wynosi 600 mln zł pochodzących z unijnego Funduszu Modernizacyjnego. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji to 21 000 zł w przypadku do pomp gruntowych oraz 7 000 zł w przypadku pomp powietrznych.

Zalety programu

Dom wyposażony w pompę ciepła podnosi bezpieczeństwo i ochronę środowiska, a także wiąże się z niższymi kosztami użytkowania i długą żywotnością urządzenia. Dzięki współdziałaniu paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła zminimalizuje koszty ogrzewania budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.