Projektowanie parkingów osiedlowych

Parking osiedlowy

fot. LBarnwell/bigstockphoto.com

Zwiększanie się liczby samochodów przypadających na jedną rodzinę powoduje konieczność uwzględniania tego w projektowaniu parkingów i miejsc postojowych przy nieruchomościach mieszkalnych. Przypadające kiedyś jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie obecnie jest niewystarczające, w związku z tym siłą rzeczy zwiększają się powierzchnie parkingów osiedlowych.

Sposób budowy i zasady projektowania miejsc postojowych określają wybrane przepisy prawne. W ramach kodeksu drogowego określone są z kolei zasady korzystania z takich miejsc w obrębie dróg. Dodatkowe regulacje, np. w postaci regulaminu, powinny być przyjęte, jeśli miejsca parkingowe podlegają zarządowi określonej osoby fizycznej lub prawnej, czyli innymi słowy właściciela nieruchomości, na której znajduje się osiedle. Wielkość miejsc postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych przy budynkach określona jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Z kolei wytyczne, takie jak wymagana liczba miejsc, ich położenie i liczba miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, określana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przepisy budowlane określają natomiast następujące minimalne wymiary poszczególnych rodzajów miejsc postojowych:

  • minimalna długość dla samochodów osobowych przy usytuowaniu prostopadle do jezdni 5,0 m, dla usytuowanych równolegle do jezdni 6,0 m,
  • minimalna szerokość 2,3 m,
  • dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość miejsca wynosi 3,6 m, z możliwością ograniczenia jej do 2,3 m, jeśli zapewniona zostanie możliwość korzystania z przylegającego dojścia, ciągu pieszego lub jezdni.

Przepisy regulują również inne kwestie w zakresie budowy parkingów osiedlowych, tj. odległość od placu zabaw czy boiska, rodzaj nawierzchni, jaka ma być wykorzystana do jego budowy, wymagania techniczne mające zapewnić odpowiednie odprowadzenie wody. Cała konstrukcja powinna ponadto spełniać wymagania określone przez przepisy przeciwpożarowe i nie utrudniać uprzywilejowanym służbom dojazdu do nieruchomości. Zgodnie z prawem budowlanym miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 miejsc, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto projektując parkingi osiedlowe należy mieć na uwadze kilka kwestii praktycznych jak:

  • zapewnienie łagodnego i bezpiecznego połączenia jego nawierzchni z nawierzchnią drogi dojazdowej, trasami rowerowymi i pieszymi przebiegającymi w jego obrębie,
  • retencjonowanie wód opadowych, z jednoczesnym tworzeniem pól filtrujących i oczyszczających,
  • wkomponowanie powierzchni parkingu w otaczającą go przestrzeń,
  • dobranie nawierzchni oraz jej odpowiednie przygotowanie do stopnia natężenia ruchu i stopnia obciążeń, czyli ilości i rodzaju poruszających się po nim aut z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych,
  • rozmieszczenie i charakter znajdującego się w jego pobliżu zadrzewienia, tak by korzenie nie uszkadzały jego powierzchni.

2 komentarzy do “Projektowanie parkingów osiedlowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *