Rola ogródków działkowych w walce ze zmianami klimatu

Wiele polskich miast rozrasta się bardzo szybko. Jednocześnie udział terenów zielonych w stosunku do ich całej powierzchni pozostaje niewystarczający. Zbyt mało zieleni wokół ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko, ale również na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Ogródki działkowe pełnią zatem bardzo ważną rolę.

Ogródki mają duży potencjał

Ogródki działkowe to działki rekreacyjne położone w miastach, często w ich centralnych częściach, łączące tereny zielone ze wspierającą je infrastrukturą. Ogródki stanowią przede wszystkim miejsce do wypoczynku na łonie natury, przestrzeń do realizacji pasji ogrodniczych oraz sprzyjają zacieśnianiu więzi sąsiedzkich, ale to nie wszystko. Posiadają one bowiem ogromny potencjał ekologiczny. Po pierwsze tereny te stanowią „zielone płuca” miast. Ponadto, na takich działkach występuje dużo różnorodnych gatunków roślin. Ta bioróżnorodność tworzy doskonałe warunki życia dla zwierząt, ptaków oraz owadów. Ogródki działkowe dobrze chłoną wody opadowe i zwiększają skalę ich retencji, dzięki czemu z jednej strony chronią miasto przed zalaniami czy podtopieniami, a z drugiej zmniejszają także ryzyko suszy. Co więcej, tereny zielone w miastach ograniczają efekty zjawiska „miejskich wysp ciepła”. Duża ilość roślin potrafi bowiem w trakcie upałów obniżyć temperaturę powietrza nawet o 2-3 °C w stosunku do sąsiednich terenów. Dlatego tak ważne jest, aby powierzchnia ogródków działkowych się zwiększała.

Nawet do 100 tys. zł dofinansowania na rozwój ogródków działkowych

W ramach programu Infrastruktura i Środowisko działkowicze będą mogli otrzymać grant finansowany z Funduszy Europejskich na rozwój rodzinnych ogródków działkowych. Proponowane wsparcie finansowe jest dodatkowym dowodem na to, jak istotną rolę dla ośrodków miejskich oraz klimatu w ogóle, odgrywają ogródki działkowe. Otrzymane w ramach programu pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na tworzenie lub odnawianie nasadzeń i zakładanie łąk kwietnych. Wsparcie działkowicze otrzymają również na inicjatywy edukacyjne, informacyjne i promocyjne mające na celu propagowanie idei rodzinnych ogródków działkowych, integrację tego środowiska z lokalną społecznością oraz generalnie rozwój przestrzeni zielonych w miastach. Każdy rodzinny ogródek działkowy będzie miał szansę uzyskać od 10 tys. zł do nawet 100 tys. zł dofinansowania. Największe szanse na otrzymanie grantów pieniężnych będą miały projekty o wysokich walorach przyrodniczych, czyli takie, które powiększą powierzchnię terenów zielonych, wpłyną na rozwój różnorodności biologicznej miast i będą tworzyć ekosystemy przyjazne dla rozmaitych gatunków zwierząt, ptaków i owadów. Granty te będą wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten projekt, czyli aż 50 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *