Ułatwienia w zakupie mieszkań – kiedy?

Gwarancje kredytowe

Wśród założeń Polskiego Ładu znajdują się propozycje, które mają zwiększyć dostępność mieszkań. Niedawno przedstawiono informacje, na czym będą one polegać w praktyce i kiedy miałyby być wprowadzone w życie.

Mieszkanie bez wkładu

Pierwszym z proponowanych programów będzie „Mieszkanie bez wkładu„. Polega on na udzielaniu gwarancji wkładu własnego. Nieraz wskazuje się, że to właśnie trudności w uzbieraniu wymaganej kwoty wkładu własnego są jedną z głównych barier w zakupie nieruchomości, zwłaszcza w przypadku osób młodych. Program ma więc z założenia ułatwić im usamodzielnienie się. Będzie skierowany do osób do 40. roku życia, do małżeństw i par z dzieckiem lub spodziewających się dziecka, do osób, które nie mają jeszcze własnego mieszkania. Gwarancja będzie mogła być wykorzystana do transakcji na rynku pierwotnym lub wtórnym bądź na budowę domu jednorodzinnego.

Aby otrzymać gwarancję, trzeba mieć zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Wysokość gwarancji ma wynieść do 100 tys. zł (do 40 proc. wartości kredytu), a czas jej spłaty to 15 lat. W sytuacji, gdy w tym czasie kredytobiorcom urodzi się dziecko, część zobowiązań ma być spłacona przez państwo – a wysokość tej spłaty będzie zależała od liczby dzieci.

Wejście programu w życie jest planowane na IV kwartał 2021 r. Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka zapowiedziała, że gwarancje mają być dostępne od przyszłego roku.

Bony mieszkaniowe

Bon społeczny ma być przeznaczony dla osób, które nie mają własnego mieszkania, a zarazem ich dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu. Będzie można go wykorzystać na partycypację w kosztach mieszkania społecznego czynszowego albo na wkład w spółdzielni mieszkaniowej.

Natomiast bon rodzinny, przeznaczony dla rodzin z trójką dzieci lub więcej oraz dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, można przeznaczyć na taki sam cel jak bon społeczny, a oprócz tego na sfinansowanie zakupu mieszkania własnościowego, wkładu budowlanego albo budowy domu jednorodzinnego.

Ostatnio pojawiła się jeszcze wzmianka o bonie plus. Miałby on być przyznawany przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego na zakup pierwszego mieszkania, a wypłacony po zakupie nieruchomości i po narodzinach drugiego oraz kolejnych dzieci.

Bony mieszkaniowe mają być dostępne od początku 2023 r. Aby otrzymać bon, trzeba będzie złożyć wniosek, a decyzję o przyznaniu podejmie terenowa jednostka ZUS. Bony będa mogły być zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia roku po ich przyznaniu. Środki zostaną przelane na rachunek podmiotu przekazującego mieszkanie (dewelopera, spółdzielni, TBS itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.