Usługi ociepleniowo-izolacyjne

W celu poprawy jakości życia, a także zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, w nowo powstających budynkach standardem stała się właściwa izolacja. W obiektach już stojących zastosowanie technologii ocieplających ściany także jest możliwe. Realizujemy usługi termoizolacyjne w tym zakresie wykorzystując dominujące materiały, takie jak wełna mineralna i styropian. Ocieplenia wykonane za ich pomocą różnią się ceną i parametrami izolacyjności cieplnej.

W wyborze materiałów pomagają nasi specjaliści, którzy uwzględniają specyfikację techniczną budynku. Po konsultacjach z właścicielem budynku oferujemy:

  • Ocieplenie za pomocą metody lekkiej – mokrej, która jest najtańsza i polega na przygotowaniu powierzchni zewnętrznej, na której następnie instaluje się warstwę izolacji cieplnej. Na taką konstrukcję nakłada się zbrojenie w postaci siatki z włókna szklanego, a na to można już nakładać tynk barwiony. Jeśli ściany budynku są już ocieplone, aby zwiększyć izolacyjność można usunąć poprzednią warstwę termiczną i zamontować ją od nowa, lub też pogrubić poprzednią warstwę izolacji. Mimo iż drugi wariant powoduje niższe koszty i wymaga mniej pracy, to nie zawsze może być zastosowany, ze względu na konieczność zapewnienia właściwej przyczepności nowej izolacji do już istniejącej.
  • Ocieplenie za pomocą metody lekkiej – suchej, polega na zainstalowaniu na zewnątrz budynku rusztowania drewnianego lub metalowego. Do niego mocuje się warstwę materiału ocieplającego, a na zewnątrz warstwę osłonową. Powstałą szczelinę wypełnia się materiałem izolacyjnym. Warstwa zewnętrzna osłaniająca całą konstrukcję może być wykonana właściwie z dowolnego materiału, który posiada dużą odporność na warunki atmosferyczne, np. blachy, tworzywa sztucznego czy oblicówki drewnianej. Ta metoda ze względu na przerwanie izolacji cieplnej przez drewniane rusztowanie, może powodować zmniejszenie izolacyjności cieplnej całego budynku.
  • Montaż dodatkowej ścianki izolacyjnej, która umieszczana jest na zewnętrznych ścianach, na uprzednio położnych materiałach izolacyjnych. Ta metoda jest droższa, ponieważ najczęściej wymaga zbudowania fundamentu dla ściany osłonowej oraz zastosowania specjalnych łączeń między nią, a ścianą budynku, aby uniknąć powstawania tzw. mostków cieplnych. Jednak jej zaletą jest zapewnienie skuteczniejszej niż tynk ochrony warstwy termicznej przed czynnikami środowiskowymi.

    Worker Rasping The Corners Of Insulation Panels

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *