Usługi w ramach instalacji gazowych

 industrial thermometer in boiler room

Instalacje gazowe są układem przewodów gazowych za kurkiem głównym, które prowadzi się na zewnątrz bądź wewnątrz budynku wraz z urządzeniami gazowymi, urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą, wyposażeniem oraz przewodami spalinowymi czy też powietrzno-spalinowymi, jeśli stanowią one element wyposażenia urządzeń gazowych. Każda tego rodzaju instalacja bądź jej modyfikacja wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakres świadczonych przez naszą firmę usług w ramach instalacji gazowych jest szeroki i obejmuje:

  • opracowanie

– projektu przyłącza gazu wykonane do danego domku jednorodzinnego, konkretnej działki budowlanej lub innej inwestycji wymagającej podłączenia gazu,

– projektu stacji redukcyjno-pomiarowej gazu,

– projektu instalacji gazowej doziemnej, wewnętrznej doprowadzającej gaz do urządzeń gazowych typu kuchenki gazowe, kotły gazowe stosowane w przypadku domków jednorodzinnych, a także do wszystkich urządzeń, które zużywają paliwo gazowe na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, przygotowania posiłków, itp.

  • adaptację gotowych projektów do warunków danej spółki gazowniczej, dostosowując przy tym wszelkie zawarte w projekcie rozwiązania do warunków wybranej działki budowlanej, lokalu mieszkalnego lub użytkowego i szczegółowych wytycznych konkretnej gazowni,
  • budowę, wykonywanie i modyfikacje instalacji gazowej (budowa przyłącza gazowego do sieci bądź skrzynki gazowej), budowa wewnętrznej instalacji gazowej, wykonania lub wymiany instalacji gazowej w kamienicy, wykonania instalacji gazowej dla dowolnego typu budynku,
  • badania szczelności instalacji gazowych, w tym także wykonania okresowego przeglądu instalacji (diagnostyka szczelności urządzeń i instalacji gazowej, usunięcie nieszczelności),
  • wyręczenie klientów w załatwianiu wszelkich formalności związanych z wydaniem pozwolenia na budowę instalacji gazowej czy tych wymaganych przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej ZUD, w starostwach, gminach i urzędach bądź w wybranej gazowni.

Ponadto pomagamy też w uzyskaniu opinii kominiarskiej, warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej do danego budynku, aktualizacji warunków technicznych przyłączenia gazu, dokonania zmian w zakresie warunków technicznych oraz w doborze odpowiednich systemów alarmowych i systemów sygnalizująco-odcinających dopływ gazu, które zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom instalacji gazowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *