Wyposażenie mieszkań i budynków w instalacje i urządzenia techiczne wg danych z NSP 2021

Możemy już poznać wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Zakres informacji, o których będziemy mówić to wyposażenie w instalacje i urządzenia techniczne mieszkań i nieruchomości mieszkalnych. Według zebranych danych liczba lokali i domów, których mieszkańcy mogą się cieszyć instalacjami i urządzeniami technicznymi takimi jak wodociągi czy CO wzrosła w porównaniu z wynikami sprzed dekady (NSP 2021) Zmiany te to głównie zasługa gmin i ich inwestycji w inwestycje, które podnoszą standard budynków. Prócz tego znaczna liczba nowych nieruchomości posiada nowoczesną infrastrukturę techniczną, co podnosi omawiane wyniki.

Nowoczesnych instalacji w domach i mieszkaniach jest coraz więcej

W marcu 2021 liczba lokali wyposażonych w podstawowe instalacje, czyli wodociąg, WC i łazienkę wyniosła ponad 14,5 mln i stanowiła niemal 96% ogółu mieszkań na terenie kraju. Co drugie mieszkanie posiadało centralne ogrzewanie i gaz z sieci. Kompletem tych udogodnień może się dziś cieszyć ponad 84% lokali. W 2021 najpowszechniejszą instalacją jest wodociąg. Podłączenie do niego posiada 14,9 mln mieszkań, czyli 97% ogółu domów i lokali mieszkalnych. W porównaniu z danymi ze spisu w 2011 wartość ta zwiększyła się o 15%. O niemal 20% wzrosła też liczba mieszkań z łazienką, a o ponad 16% więcej domów i lokali mieszkalnych ma dziś właśnie WC z podłączeniem do bieżącej wody.

Znacznie wzrosła również liczba mieszkań wyposażonych w instalację CO. W 2021 było to niemal 13 mln lokali, czyli o 16% więcej niż dekadę wcześniej. Według danych zebranych w czasie spisu z ogrzewania indywidualnego korzysta ponad 8,1 min nieruchomości. Najczęściej używanym paliwem był w tym przypadku węgiel kamienny, gaz ziemny i drewno. Centralne ogrzewanie montowane indywidualnie zaopatrzono w ciepło w 2021 5,9 milionów mieszkań i domów.

Według danych na dzień 31 marca 2021 96,2% wszystkich nieruchomości mieszkalnych było podłączone do wodociągu. Ich liczba to niemal 6,7 miliona. W porównaniu z 2011 wartość ta wzrosła o prawie 15%. Podobnie optymistyczne dane możemy zauważyć, przyglądając się liczbie budynków z podłączoną kanalizacją. W omawianym okresie było ich 6,4 miliona, co stanowiło prawie 93% wszystkich krajowych nieruchomości mieszkalnych. Dane te oznaczają wzrost o 17,5% w ciągu 10 lat. W momencie przeprowadzania ostatniego spisu prawie 6 mln budynków było wyposażone w sprawny system CO. Od ostatniego zbierania danych liczba ta wzrosła o ponad 30%.

W świetle tych informacji widać, że budynki w naszym kraju są coraz częściej wyposażone w podstawową infrastrukturę. Dane obrazujące wzrosty obejmują również nową zabudowę, która najczęściej ma podłączenie do podstawowych sieci takich jak wodociągi czy ogrzewania. Wyraźnie podnosi się też standard zabudowy wiejskiej. Rzadkością są dziś mieszkania czy domu bez bieżącej wody nawet w najbiedniejszych gminach. W ciągu dekady więcej terenów objętych jest dostępem do systemów grzewczych i wodociągowych, co poprawia jakość życia mieszkańców nawet starych nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *