Zasady projektowania osiedli domków jednorodzinnych

business and real estate concept - white paper house over white

Współczesne trendy w projektowaniu osiedli domków jednorodzinnych bardzo często wykorzystują nowoczesne rozwiązania, kierując się ekonomią i ergonomią. Coraz częściej projektanci sięgają po rozwiązania typu „inteligentny dom”. Choć sumaryczny koszt takiej inwestycji wydaje się większy niż standardowego budownictwa, zyskuje on coraz więcej zainteresowanych.

Często plany osiedli domków jednorodzinnych usytuowane są w okolicach zielonych terenów, z dala od miejskiego gwaru. Coraz częściej atutem osiedli domów o zabudowie jednorodzinnej jest „przyjazna” okolica, pozwalająca na swobodny wypoczynek i relaks. Sąsiedztwo parków, lasów stanowi dodatkowy atut lokalizacyjny.

Analiza realizowanych inwestycji mieszkaniowych pozwala wnioskować, że również nazwa osiedla nie pozostaje obojętna dla potencjalnego inwestora, lecz wpisuje się w specyfikę budownictwa. Nazwy osiedli takie jak: Fabryka Czekolady w Krakowie, Lawendowe Ogrody w Warszawie, Osiedle Bajkowy Park w Gdańsku czy Cyprysowy Raj w Lublinie, oprócz wstępnej charakterystyki miejsca, wzbudzają pozytywne emocje.

Podczas tworzenia osiedli domków jednorodzinnych projektanci dążą do ujednolicenia przestrzeni i wzorów architektonicznych. Często wybierają motyw przewodni, któremu podporządkowane zostają pozostałe rozwiązania. Kluczowymi zasadami kompozycyjnymi, wykorzystywanymi w projektowaniu osiedli domków jednorodzinnych jest unikanie monotonii, tworzenie wnętrz urbanistycznych, różnicowanie napięć, a także prowadzenie w kierunku atrakcyjnych punktów osiedla.

Projektowanie osiedli domków o zabudowie jednorodzinnej wymaga uwzględnienia elementów małej architektury takich jak np. place zabaw dla dzieci czy też zieleni osiedlowej. Często w planach osiedla przewidziane są punkty handlowo – usługowe, które mają stanowić dodatkowy atraktor dla potencjalnych inwestorów.

Warto nadmienić, że budownictwo jednorodzinne w Polsce sporadycznie tworzy wielkie osiedla. Przeważnie stanowią one uzupełnienie dla zaistniałej zabudowy, bądź nowe zespoły o stosunkowo niewielkich rozmiarach i liczbie mieszkańców. Całość projektu osiedla domków jednorodzinnych musi zgadzać się i być kompatybilna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.