Zmiana zasad obrotu gruntami rolnymi

W październiku bieżącego roku weszły w życie zmiany w przepisach, dzięki którym został ułatwiony dostęp do gruntów rolnych dla osób, które nie są rolnikami. Czy to oznacza, że każdy będzie mógł zostać właścicielem działki rolnej?

Zmiany w zasadach obrotu gruntami rolnymi to skutek nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innych aktów prawnych. Nowe przepisy weszły w życie na początku października 2023 roku.

Zmiany warunków zasiedzenia i obrotu gruntami

Zmiana przepisów dotyczących zasiedzenia gruntu rolnego ma na celu zachęcić osoby, które przez dłuższy czas zajmują daną nieruchomość do uporządkowania jej stanu prawnego. To jedna z najważniejszych zmian, która została wprowadzona ostatnią nowelizacją. Zniesione zostało obowiązujące wcześniej ograniczenie, na podstawie którego zasiedzenie gruntu rolnego było możliwe jedynie przez osobę posiadająca status rolnika indywidualnego.

Kolejną ważną zmianą jest zniesienie niektórych ograniczeń w obrocie gruntami. Obecnie za działkę rolną będą uznawane tylko te grunty, na których ziemia nadająca się pod uprawę będzie zajmować więcej niż 0,3 ha. Wcześniej zapisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego były stosowane do wszystkich gruntów o powierzchni powyżej 0,3 ha, nawet jeśli użytki rolne stanowiły tylko niewielką część całej powierzchni działki. Oznacza to, że teraz, gdy będziemy kupować grunty nawet o dużej powierzchni (np. kilka hektarów), nie będą nas obowiązywały ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeśli grunty przeznaczone pod prowadzenie działalności rolnej nie będą miały większej powierzchni niż 0,3 ha. Dzięki temu parcele takie będą również dostępne dla osób, które nie są rolnikami i nie będą wykorzystywać nieruchomości do produkcji rolnej.

Inne zapisy znowelizowanych ustaw

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami spółdzielnie produkcyjne łatwiej kupią ziemię rolną, ponieważ nie będą musiały się starać o zgodę dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jak było wcześniej. Nowe regulacje utrudnią za to obrót ziemią rolną realizowany przez fundacje rodzinne. Wprowadzone zostało ograniczenie, przez które fundacja będzie mogła sprzedać parcelę o powierzchni powyżej 1 ha dopiero po 5 latach od jej zakupu.

W celu ograniczenia sprzedaży gruntów po zaniżonych cenach nowelizacja wprowadza ograniczenie ceny sprzedaży na poziomie 95 proc. ceny ofertowej, podanej w ogłoszeniu.

Nowelizacja ustaw rozszerzyła też grono spadkobierców, którzy mają prawo dziedziczenia gruntów rolnych. Do obowiązującej grupy stanowiącej najbliższą rodzinę, dołączono również macochę, ojczyma i rodziców małżonka zmarłego rolnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *