Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za zazielenienie budynku

Coraz więcej osób stara się dbać o ekologię i ochronę środowiska. Aby zmotywować społeczność powstał program, dzięki któremu można otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości za zazielenienie domów, czy osiedli. Taka forma jest praktykowana tylko w niektórych polskich miastach, ale rozszerza się o kolejne ośrodki miejskie. Jakie warunki zawiera program?

Problem wielu miast

Pomysł powstał już na Zachodzie, a wobec narastających zmian w krajobrazie Polski, tzw. betonozy, również podjęto zdecydowane kroki w celu zwalczania negatywnych zmian klimatycznych. W miastach wyraźnie brakuje wolnej przestrzeni, roślinności, parków, ponieważ na ich miejsce stawiane są liczne bloki i wieżowce, a w pobliżu nich stworzono parkingi i place. To nie tylko przygnębiający widok dla mieszkańców, ale także gorsza jakość powietrza i temperatura otoczenia. Rozpoczęto sadzenie pojedynczych krzewów i drzew, ale miejsca na ziemi nie wystarczyło, by szczególnie poprawić sytuację. Specjaliści znaleźli nowe rozwiązanie, jakim jest właśnie zazielenianie budynków.

Jak zazielenić budynki?

Zazielenienie budynku polega np. na aranżowaniu zielonych dachów, czyli ogrodu na dachu budynku, poprowadzeniu pnączy i tworzeniu „zielonych ścian” na fasadzie różnych obiektów, sadzeniu roślin na lub przy murach. Należy pamiętać, że te pomysły nie sprawdzą się w każdym przypadku, ponieważ mogą doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budowlanej.

Zwolnienie z podatku

W ramach programu niektórzy właściciele są zwolnieni z podatków od swojej własności. Jednym z warunków jest zazielenienie budynku i utrzymanie zieleni zdrowej. W ten sposób można uniknąć opłat w kolejnych latach. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy zazieleniania powierzchni użytkowych lokali, znajdujące się w budynkach mieszkalnych i nieobjętych działalnością gospodarczą. Ulga nie zostanie przyznana, jeśli dana osoba zalega z płatnością innych podatków. Ulgi funkcjonują już w Katowicach, Kaliszu. Gdańsk i Poznań także chcą wziąć udział w akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.