Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawność utrudnia poruszanie się w przestrzeni miejskiej. Nadal wiele budynków i punktów miejskich pozostaje poza zasięgiem osób na wózkach. Trudności z bezpiecznym przemieszczaniem się mają też osoby niewiadome. Choć coraz poważniej traktuje się sprawy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, gdzie wprowadzono szereg obowiązkowych wymogów, to nadal można mieć zastrzeżenia co do ich realizacji. Jak natomiast […]

Jak sprawdzić mieszkanie przed jego odbiorem?

Każde mieszkanie przed kupnem należy obejrzeć i sprawdzić w nim ewentualne usterki. Do tego rodzaju oględzin należy się przygotować, żeby zbyt wcześnie nie podpisać protokołu odbioru. Co trzeba sprawdzić w przypadku kupna lokalu z rynku pierwotnego od dewelopera, spółdzielni czy generalnego wykonawcy?

Żywotność nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego

Rozważając kupno mieszkania, jedną z kwestii, nad którą warto się zastanowić – oprócz ceny, lokalizacji i wielkości nieruchomości, jest wybór między nowym a starym budownictwem. Z uwagi na obowiązujące do niedawna obostrzenia rządowego programu wsparcia zakupu pierwszych mieszkań, „Mieszkanie dla Młodych”, większą popularnością cieszyły się lokale średniej wielkości, pochodzące z tak zwanego rynku pierwotnego.

Reklamacja mieszkania u dewelopera

Zakup mieszkania to kosztowna inwestycja. Warto, jeszcze przed jego odbiorem, upewnić się, że jest wolne od wad. Pamiętaj, aby porównać stan faktyczny lokalu, jego wykończenie i wyposażenie z projektem bądź umową. Stwierdzone wówczas wady należy zapisać w protokole odbioru. W praktyce często jednak zdarza się, że usterki zauważane są dopiero po wprowadzeniu się do nowego […]

Jakie umowy podpsuje się z deweloperem?

Kupno mieszkania bardzo często wiąże się z podjęciem długoletniego zobowiązania finansowego, w postaci kredytu hipotecznego. Z tego powodu, oprócz podjęcia decyzji co do wyboru konkretnego lokalu, warto dokładnie zapoznać się z procedurą zakupu. Nabycie mieszkania od dewelopera uregulowane jest tak zwaną ustawą deweloperską*, określającą między innymi prawa i obowiązki stron, zawierających umowę kupna-sprzedaży nieruchomości.

Prospekt informacyjny – źródło wiedzy klienta

Prospekt informacyjny opisany w ustawie deweloperskiej to instrument ochrony praw konsumentów, w tym przypadku – nabywców. Według przepisów wyżej wymienionej ustawy deweloper, który chce zawierać umowy sprzedaży-kupna jeszcze przed wybudowaniem inwestycji musi przedstawić swoim potencjalnym nabywcom podstawowe dane o sobie, swojej inwestycji, a także mieszkania lub domu, będącego przedmiotem oferty deweloperskiej.