Moja Woda – założenia programu

5 tysięcy złotych to sporo pieniędzy. A tyle właśnie może otrzymać aż 20 000 uczestników, których wnioski o udział w programie „Moja Woda” zostaną zaakceptowane! Oczywiście środki te zostaną wypłacone w formie dotacji na przydomową instalację, mającą na celu zbieranie i odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych. To rewelacyjny, pro-ekologiczny projekt, dzięki któremu możliwe stanie […]

Nowe standardy energooszczędności od 2021 r.

31 grudnia 2020 roku wejdą w życie zaostrzone normy budowlane dotyczące współczynników przenikalności ciepła. Określają one, ile zużytej energii ucieka z domu. Zaostrzenia te są wymogiem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2010 roku i są wprowadzane w Polsce w trzech etapach. Poprzednie zmiany w regulacjach miały miejsce w 2014 i 2017 roku, […]

Dzierżawa działki ROD

Działka ROD, czyli ogródek działkowy w centrum miasta. Kiedyś działki przydzielały zakłady pracy, a dzisiaj to ogólnopolskie stowarzyszenie – Polski Związek Działkowców (PZD). W 2013 roku pojawiła się nowa ustawa, która dokładnie określa ich rolę. Czym jest „RODOS” i w jaki sposób można z niego korzystać?

Rekomendacja S – propozycje zmian

Pandemia koronawirusa i kryzys gospodarczy nim spowodowany wymusił na rządzących wiele zmian. Rząd wprowadza w życie kolejne wersje tarczy antykryzysowej, a Rada Polityki Pieniężnej w celu pobudzenia rynku kredytowego obniżyła stopy procentowe do historycznie niskiego poziomu. Po pomocy przedsiębiorcom czas na zmiany w polityce dotyczącej udzielania kredytów hipotecznych. Zgodnie z postulowanymi zmianami do Rekomendacji S […]

Jak usunąć drzewo z działki?

Wydaje się, że na własnej działce można zrobić wszystko. Jednak nie do końca tak jest, jeśli chodzi o roślinność. W przypadku usunięcia większa drzewa trzeba wcześniej zgłosić to we właściwym urzędzie. Wynika to z ochrony wycinki wiekowych drzew, nawet gdy rosną one na prywatnych posesjach. Niedostosowanie się do tego przepisu może mieć poważne konwencje. Zazwyczaj […]

UODO: zakaz publikowania numerów ksiąg wieczystych

Numer ksiąg wieczysty nie będą już dostępne na portalu internetowym GEOPORTAL2. Taka decyzja została podjęta przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zgłosił konieczność wprowadzenia zmian do Głównego Geodety Kraju. Obecne przepisy, w opinii UODO, naruszają przepisy o ochronie danych oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego.