Umowa z wykonawcą robót budowlanych

Poszukując firmy remontowej lub budowlanej warto stawiać na przedsiębiorstwa wiarygodne, które posiadają odpowiednią renomę i doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług. Wybierając sprawdzone firmy zmniejsza się ryzyko niedotrzymania terminów lub nieprawidłowego wykonania powierzonych prac. Żeby jednak mieć pewność, że dany podmiot zrealizuje zlecenie w sposób rzetelny, warto jeszcze przed rozpoczęciem prac zawrzeć z nim umowę, […]

Zakończenie programu MdM

Jeden z ważniejszych programów rządowych ostatnich lat właśnie się zakończył. Mowa o Mieszkaniu dla Młodych, z którego ostatnią pulę dofinansowano rozdysponowano w ciągu zaledwie dwóch dni. Ostatnia transza wyniosła 381 milionów złotych i została przeznaczona na realizację dopłat dla ponad 12700 wnioskodawców. Tak duże zainteresowanie powiązane było z zakończeniem programu i brakiem możliwości dalszego korzystania […]

Umowa pośrednictwa na wyłączność – czy warto?

Umowa pośrednictwa w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości na wyłączność oznacza, że pośrednik będzie jedynym zleceniobiorcą w zakresie pośrednictwa na rzecz sprzedaży lub wynajęcia oznaczonej nieruchomości. Agent zastrzega sobie prawo, że tylko on będzie wykonywał czynności na rzecz danego lokalu. W tym przypadku każda osoba, która będzie chciała skorzystać z oferty, będzie musiała skontaktować się z […]

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Zarządcą nieruchomościami może zostać osoba fizyczna, która prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Zawód ten został objęty ustawą deregulacyjną. Od początku roku 2014 do jego wykonywania niezbędne jest wyłącznie zarejestrowanie działalności gospodarczej i posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przed deregulacją, osoby chcące wykonywać zawód zarządcy nieruchomości musiały zdobyć odpowiednie […]

Mieszkanie Plus – kontrowersje

Mieszkanie Plus jest częścią projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Rządowy program został przyjęty wraz z uchwałą z dnia 27 września 2016 roku. Zawiera ona jednak pewne zapisy, które wzbudziły duże kontrowersje. Dotyczą one najmu instytucjonalnego i braku prawa do lokalu socjalnego w razie eksmisji. Ustawa zmieni, bowiem obowiązujące przepisy o ochronie lokatorów i dopuszcza […]

Koniec z pseudobudynkami jednorodzinnymi

Do niedawana bardzo częstą praktyką stosowaną przez deweloperów było stawianie na działkach przeznaczonych pod budowę jednorodzinną budynków formalnie jednorodzinnych, ale w praktyce pełniących funkcję domów wielorodzinnych. Działanie takie wykorzystuje lukę prawną, dzięki której budynków oddanych do użytku nikt już nie badał pod kątem ich prawidłowego wykorzystania.

Reklamy na elewacji budynku należącego do wspólnoty

Reklamy znajdujące się na budynkach wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie stanowią powód do walki między sąsiadami, czy też pretensje do wspólnoty o wydanie zgody na ich umieszczanie. Jedni mieszkańcy są za, inni sprzeciwiają się im. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że stanowią one pewne źródło dochodów dla wspólnoty mieszkaniowej.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zmiany w przepisach dotyczących obrotu nieruchomościami są koniecznością. Potrzebę unormowania zasad widzą zarówno specjaliści z branży, jak i osoby, które zamierzają zainwestować pieniądze w zakup nieruchomości. Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami ma rozpocząć dyskusją nad najważniejszym poprawkami w ustawie. W pierwszej kolejności uproszczone mają być zasady funkcjonowania rynku obrotu nieruchomościami oraz wytyczne dotyczące […]