Rekomendacja S – propozycje zmian

Pandemia koronawirusa i kryzys gospodarczy nim spowodowany wymusił na rządzących wiele zmian. Rząd wprowadza w życie kolejne wersje tarczy antykryzysowej, a Rada Polityki Pieniężnej w celu pobudzenia rynku kredytowego obniżyła stopy procentowe do historycznie niskiego poziomu. Po pomocy przedsiębiorcom czas na zmiany w polityce dotyczącej udzielania kredytów hipotecznych. Zgodnie z postulowanymi zmianami do Rekomendacji S […]

Jak usunąć drzewo z działki?

Wydaje się, że na własnej działce można zrobić wszystko. Jednak nie do końca tak jest, jeśli chodzi o roślinność. W przypadku usunięcia większa drzewa trzeba wcześniej zgłosić to we właściwym urzędzie. Wynika to z ochrony wycinki wiekowych drzew, nawet gdy rosną one na prywatnych posesjach. Niedostosowanie się do tego przepisu może mieć poważne konwencje. Zazwyczaj […]

UODO: zakaz publikowania numerów ksiąg wieczystych

Numer ksiąg wieczysty nie będą już dostępne na portalu internetowym GEOPORTAL2. Taka decyzja została podjęta przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zgłosił konieczność wprowadzenia zmian do Głównego Geodety Kraju. Obecne przepisy, w opinii UODO, naruszają przepisy o ochronie danych oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego.

Czym jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia, obok testamentu czy umowy darowizny, jest jednym ze sposobów przekazania nieruchomości innej osobie. Jest to umowa cywilnoprawna, w której właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie i opiekę.