Suburbanizacja – problemy

cienpies/bigstockphoto.com

Proces suburbanizacji polega na rozwoju rozległych przedmieść i przesuwaniu się zabudowań miejskich w kierunku otaczających terenów wiejskich. Łączy się to także z przenoszeniem się przedsiębiorstw z dala od centrów miast.

Przyczyną suburbanizacji jest niedobór terenów inwestycyjnych w rejonach bliższych centrum. Oprócz tego stan prawny wielu działek w tych rejonach jest niejasny, więc nie zawsze można na nich realizować nowe inwestycje. Poza tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują jedynie części miast. Dlatego na obszarach nieobjętych takim planem inwestycje są nieraz realizowane w sposób niekontrolowany. Obecnie obserwuje się także zwiększone zainteresowanie budową domów z daleka od ruchu ulicznego i hałasu, a zarazem w miejscach, gdzie infrastruktura miejska jest względnie łatwo dostępna. W Polsce suburbanizacja występuje wokół praktycznie wszystkich większych ośrodków miejskich.

Wskazuje się, że zjawisko suburbanizacji prowadzi do wielu niekorzystnych skutków. Nierzadkie są sytuacje, gdy deweloperzy zakupują grunty w miejscach, gdzie jest niedrogo, ale nie powstała jeszcze odpowiednia infrastruktura. Zdarza się, że na powstanie tej infrastruktury trzeba długo czekać, a mimo to w tych rejonach już sprzedaje się nieruchomości, kusząc nabywców niskimi cenami. Prowadzi to do obniżenia komfortu życia mieszkańców, którzy nie mają dostępu do odpowiednio rozbudowanych połączeń komunikacyjnych czy też wystarczającej liczby obiektów handlowych i usługowych.

Suburbanizacja wymusza długotrwałe dojazdy do dzielnic, gdzie znajdują się miejsca pracy. Wpływa to negatywnie na komfort życia codziennego, ale także na środowisko (zwiększony ruch samochodowy). Rozbudowa sieci dróg, wbrew wcześniejszym założeniom, nie zmniejsza kongestii (przeciążenia dróg zbyt dużą liczbą pojazdów i spowolnienia ruchu). Daje jedynie krótkotrwałą poprawę, gdyż zachęca do częstszego korzystania z samochodów, co z kolei powoduje, że problem znowu się pojawia.

Wskutek suburbanizacji wyludniają się dzielnice centralne (dezurbanizacja). Przez to stają się one mniej atrakcyjne i zanika w nich życie miejskie. Wzrastają też koszty infrastruktury drogowej, a drogi i parkingi zajmują coraz więcej miejsca.

Artykuł dodany w kategorii Blog.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.