Mieszkanie Plus – kontrowersje

Mieszkanie Plus jest częścią projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Rządowy program został przyjęty wraz z uchwałą z dnia 27 września 2016 roku. Zawiera ona jednak pewne zapisy, które wzbudziły duże kontrowersje. Dotyczą one najmu instytucjonalnego i braku prawa do lokalu socjalnego w razie eksmisji. Ustawa zmieni, bowiem obowiązujące przepisy o ochronie lokatorów i dopuszcza […]

Koniec z pseudobudynkami jednorodzinnymi

Do niedawana bardzo częstą praktyką stosowaną przez deweloperów było stawianie na działkach przeznaczonych pod budowę jednorodzinną budynków formalnie jednorodzinnych, ale w praktyce pełniących funkcję domów wielorodzinnych. Działanie takie wykorzystuje lukę prawną, dzięki której budynków oddanych do użytku nikt już nie badał pod kątem ich prawidłowego wykorzystania.

Reklamy na elewacji budynku należącego do wspólnoty

Reklamy znajdujące się na budynkach wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie stanowią powód do walki między sąsiadami, czy też pretensje do wspólnoty o wydanie zgody na ich umieszczanie. Jedni mieszkańcy są za, inni sprzeciwiają się im. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że stanowią one pewne źródło dochodów dla wspólnoty mieszkaniowej.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zmiany w przepisach dotyczących obrotu nieruchomościami są koniecznością. Potrzebę unormowania zasad widzą zarówno specjaliści z branży, jak i osoby, które zamierzają zainwestować pieniądze w zakup nieruchomości. Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami ma rozpocząć dyskusją nad najważniejszym poprawkami w ustawie. W pierwszej kolejności uproszczone mają być zasady funkcjonowania rynku obrotu nieruchomościami oraz wytyczne dotyczące […]

Na czym polega odrolnienie działki?

Wielu inwestorów postanowiło kupić działkę rolną, by wykorzystać ją na cele mieszkaniowe i wybudować wymarzony dom. Kupno takiej działki bez zaplecza w postaci wiedzy na temat planu zagospodarowania przestrzennego i przejścia całej formalnej procedury odrolnienia, może okazać się ryzykowne. Nie wszystkie działki da się odrolnić, ale chęć zwiększenia ich wartości rynkowej jest zachęcająca.

Mieszkanie Plus – zasady programu

Na początku czerwca tego roku premier Beata Szydło ogłosiła szczegóły nowego rządowego programu wsparcia na rynku mieszkaniowym, nazywanego „Mieszkanie Plus”. Ma on wypełnić lukę po obowiązującym do końca 2018 roku programie wsparcia dla kredytobiorców „Mieszkanie dla młodych”. Trzema filarami nowego programu będą: mieszkania na wynajem z przysługującą w późniejszym czasie opcją dojścia do własności, wsparcie […]

Budynek w rejestrze zabytków – ograniczenia remontowe i konserwatorskie

Posiadanie pięknej kamienicy w centrum miasta lub zabytkowego dworku pamiętającego czasy przedwojenne stanowi marzenie niejednego z nas. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że oprócz prestiżu muszą liczyć się również z obowiązkami narzucanymi przez prawo chroniące budynki będące świadectwami minionych epok i przedstawiające określoną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, których zachowanie leży w interesie […]

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawność utrudnia poruszanie się w przestrzeni miejskiej. Nadal wiele budynków i punktów miejskich pozostaje poza zasięgiem osób na wózkach. Trudności z bezpiecznym przemieszczaniem się mają też osoby niewiadome. Choć coraz poważniej traktuje się sprawy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, gdzie wprowadzono szereg obowiązkowych wymogów, to nadal można mieć zastrzeżenia co do ich realizacji. Jak natomiast […]