Ustawa krajobrazowa a grodzenie osiedli

Jedną z cech charakteryzujących krajobraz większości polskich miast są niemal wszechobecne ogrodzenia. Niegdyś typowe dla prywatnych posesji płoty, dzisiaj stawiane są niemal wszędzie, również wokół osiedli mieszkaniowych. Tworzeniu zamkniętych enklaw, znanych również jako „osiedla getta”, sprzyjał, panujący zwłaszcza na początku dwudziestego pierwszego wieku, trend wyznaczony przez deweloperów – ogrodzenie gwarantujące bezpieczeństwo i prywatność mieszkańców podnosiło […]

Reklamacja mieszkania u dewelopera

Zakup mieszkania to kosztowna inwestycja. Warto, jeszcze przed jego odbiorem, upewnić się, że jest wolne od wad. Pamiętaj, aby porównać stan faktyczny lokalu, jego wykończenie i wyposażenie z projektem bądź umową. Stwierdzone wówczas wady należy zapisać w protokole odbioru. W praktyce często jednak zdarza się, że usterki zauważane są dopiero po wprowadzeniu się do nowego […]

Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkalnych

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest istotnym elementem kształtowania życia społecznego. Niegdyś powstawanie siedzib ludzkich naturalnie wiązało się z pozycją w hierarchii społecznej i pełnionymi funkcjami. Tak było chociażby w przypadku osad targowych lub grodów obronnych. Pierwsze przemyślane koncepcje miast zaczęły powstawać ok. XV wieku i zmieniały się wraz z upływem czasu. Rosnąca liczba ludności, emigracja z […]

Projektowanie parkingów osiedlowych

Zwiększanie się liczby samochodów przypadających na jedną rodzinę powoduje konieczność uwzględniania tego w projektowaniu parkingów i miejsc postojowych przy nieruchomościach mieszkalnych. Przypadające kiedyś jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie obecnie jest niewystarczające, w związku z tym siłą rzeczy zwiększają się powierzchnie parkingów osiedlowych.

Winda w budynku mieszkalnym

Dziś coraz częściej deweloperzy inwestują w windy, będące już niemal standardem w nowym budownictwie. Winda osobowa bądź platforma kabinowa w budynku mieszkalnym stanowi bardzo przydatne wyposażenie, szczególnie dla osób starszych, matek z dziećmi w wózkach i niepełnosprawnych. Tego rodzaju sprzęt musi jednak spełniać określone warunki i normy. Jakie? O tym piszemy poniżej.

Jak przeprowadza się renowacje wnętrz zabytkowych

Renowacje zabytków chronią autentyzm oraz wyjątkowość obiektów, które nadgryzł już ząb czasu. Dzięki konserwacji i restaurowaniu dawnych budynków kolejne pokolenia mogą również podziwiać ich niezwykłość oraz piękno. Każda renowacja zabytkowego wnętrza musi jednak opierać się na rzetelnej ocenie historycznej i konserwatorskiej, a także być zgodna z doktryną konserwatorską.