Reklamacja mieszkania u dewelopera

Zakup mieszkania to kosztowna inwestycja. Warto, jeszcze przed jego odbiorem, upewnić się, że jest wolne od wad. Pamiętaj, aby porównać stan faktyczny lokalu, jego wykończenie i wyposażenie z projektem bądź umową. Stwierdzone wówczas wady należy zapisać w protokole odbioru. W praktyce często jednak zdarza się, że usterki zauważane są dopiero po wprowadzeniu się do nowego […]

Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkalnych

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest istotnym elementem kształtowania życia społecznego. Niegdyś powstawanie siedzib ludzkich naturalnie wiązało się z pozycją w hierarchii społecznej i pełnionymi funkcjami. Tak było chociażby w przypadku osad targowych lub grodów obronnych. Pierwsze przemyślane koncepcje miast zaczęły powstawać ok. XV wieku i zmieniały się wraz z upływem czasu. Rosnąca liczba ludności, emigracja z […]

Projektowanie parkingów osiedlowych

Zwiększanie się liczby samochodów przypadających na jedną rodzinę powoduje konieczność uwzględniania tego w projektowaniu parkingów i miejsc postojowych przy nieruchomościach mieszkalnych. Przypadające kiedyś jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie obecnie jest niewystarczające, w związku z tym siłą rzeczy zwiększają się powierzchnie parkingów osiedlowych.

Winda w budynku mieszkalnym

Dziś coraz częściej deweloperzy inwestują w windy, będące już niemal standardem w nowym budownictwie. Winda osobowa bądź platforma kabinowa w budynku mieszkalnym stanowi bardzo przydatne wyposażenie, szczególnie dla osób starszych, matek z dziećmi w wózkach i niepełnosprawnych. Tego rodzaju sprzęt musi jednak spełniać określone warunki i normy. Jakie? O tym piszemy poniżej.

Jak przeprowadza się renowacje wnętrz zabytkowych

Renowacje zabytków chronią autentyzm oraz wyjątkowość obiektów, które nadgryzł już ząb czasu. Dzięki konserwacji i restaurowaniu dawnych budynków kolejne pokolenia mogą również podziwiać ich niezwykłość oraz piękno. Każda renowacja zabytkowego wnętrza musi jednak opierać się na rzetelnej ocenie historycznej i konserwatorskiej, a także być zgodna z doktryną konserwatorską.