Mieszkanie Plus – zasady programu

Na początku czerwca tego roku premier Beata Szydło ogłosiła szczegóły nowego rządowego programu wsparcia na rynku mieszkaniowym, nazywanego „Mieszkanie Plus”. Ma on wypełnić lukę po obowiązującym do końca 2018 roku programie wsparcia dla kredytobiorców „Mieszkanie dla młodych”. Trzema filarami nowego programu będą: mieszkania na wynajem z przysługującą w późniejszym czasie opcją dojścia do własności, wsparcie […]

Budynek w rejestrze zabytków – ograniczenia remontowe i konserwatorskie

Posiadanie pięknej kamienicy w centrum miasta lub zabytkowego dworku pamiętającego czasy przedwojenne stanowi marzenie niejednego z nas. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że oprócz prestiżu muszą liczyć się również z obowiązkami narzucanymi przez prawo chroniące budynki będące świadectwami minionych epok i przedstawiające określoną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, których zachowanie leży w interesie […]

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawność utrudnia poruszanie się w przestrzeni miejskiej. Nadal wiele budynków i punktów miejskich pozostaje poza zasięgiem osób na wózkach. Trudności z bezpiecznym przemieszczaniem się mają też osoby niewiadome. Choć coraz poważniej traktuje się sprawy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, gdzie wprowadzono szereg obowiązkowych wymogów, to nadal można mieć zastrzeżenia co do ich realizacji. Jak natomiast […]

Ustawa krajobrazowa a grodzenie osiedli

Jedną z cech charakteryzujących krajobraz większości polskich miast są niemal wszechobecne ogrodzenia. Niegdyś typowe dla prywatnych posesji płoty, dzisiaj stawiane są niemal wszędzie, również wokół osiedli mieszkaniowych. Tworzeniu zamkniętych enklaw, znanych również jako „osiedla getta”, sprzyjał, panujący zwłaszcza na początku dwudziestego pierwszego wieku, trend wyznaczony przez deweloperów – ogrodzenie gwarantujące bezpieczeństwo i prywatność mieszkańców podnosiło […]

Reklamacja mieszkania u dewelopera

Zakup mieszkania to kosztowna inwestycja. Warto, jeszcze przed jego odbiorem, upewnić się, że jest wolne od wad. Pamiętaj, aby porównać stan faktyczny lokalu, jego wykończenie i wyposażenie z projektem bądź umową. Stwierdzone wówczas wady należy zapisać w protokole odbioru. W praktyce często jednak zdarza się, że usterki zauważane są dopiero po wprowadzeniu się do nowego […]

Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkalnych

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest istotnym elementem kształtowania życia społecznego. Niegdyś powstawanie siedzib ludzkich naturalnie wiązało się z pozycją w hierarchii społecznej i pełnionymi funkcjami. Tak było chociażby w przypadku osad targowych lub grodów obronnych. Pierwsze przemyślane koncepcje miast zaczęły powstawać ok. XV wieku i zmieniały się wraz z upływem czasu. Rosnąca liczba ludności, emigracja z […]

Projektowanie parkingów osiedlowych

Zwiększanie się liczby samochodów przypadających na jedną rodzinę powoduje konieczność uwzględniania tego w projektowaniu parkingów i miejsc postojowych przy nieruchomościach mieszkalnych. Przypadające kiedyś jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie obecnie jest niewystarczające, w związku z tym siłą rzeczy zwiększają się powierzchnie parkingów osiedlowych.